Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan får medel som stödjer internationalisering inom undervisning

EU har via utbytesprogrammet inom TEMPUS (syftande till modernisering av högre utbildning i länder gränsande till EU) beviljat ca 210 000 kronor i forskningsmedel till Högskolan i Gävle.

Projektet går ut på att skapa/anpassa doktorandutbildning i mätteknik till Bolognamodellen, i vissa stater i forna Jugoslavien. Detta som ett steg mot ökat internationellt inslag inom utbildningen.

Högskolans insats består i att ingå i en referensgrupp tillsammans med 5-6 andra universitet.

Mer information:
Niclas Björsell,  institutionen för teknik och byggd miljö
Telefon:  026-648795
Mobil:  0768-555788

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-11-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)