Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får 1,35 miljoner kronor

till forskning om rehabilitering vid nackbesvär

FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, har beviljat 1,35 miljoner kronor till Högskolans forskning om rehabilitering för personer med nackbesvär.

- Det här är mycket glädjande för oss, säger Martin Björklund, forskare vid CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, och huvudsökande för forskningsprojektet som handlar om att undersöka effekten av individanpassad behandling.

Nacksmärta är en vanlig orsak till ohälsa i arbetslivet, men trots det saknas viktig kunskap om vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Speciellt saknas kunskap om hur man utifrån varje enskild person kan bedöma vilken behandlingsmetod som kommer att ge bäst effekt.

- Vår forskargrupp har utvecklat ett testbatteri för att mäta störningar i nackens rörelsekontroll hos personer som har långvarig nacksmärta. Detta förbättrar möjligheten att se varje persons behov och utifrån dem skräddarsy rehabiliteringsåtgärder.

Kan vi få bättre kunskap om vad den enskilde individen har bäst nytta av kan goda resultat åstadkommas även med mindre omfattande åtgärder, vilket är viktigt nu när sjukskrivning till del ska ersättas av tidiga aktiva insatser, säger Martin Björklund som designat studien tillsammans med forskarkollegan Mats Djupsjöbacka.

Studien som genomförs i samarbete med Västerbottens län landstings företagshälsovård, omfattar ca 140 landstingsanställda kvinnor med långvariga nackbesvär.

Centrum för belastningsskadeforskning kommer i det här projektet att samarbeta med forskare vid olika universitet: professor Gunnevi Sundelin och professor Charlotte Häger Ross, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, avdelningen för sjukgymnastik, vid Umeå universitet, Gwendolen Jull från School of Health and Rehabilitation Sciences, Division of Physiotherapy, University of Queensland, Australien, och Jens Wahlström från yrkes- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

För mer information, kontakta: Martin Björklund, forskare vid CBF, 070-479 04 30, martin.bjorklund@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2009-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)