Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävleforskare medverkar i antologi  om Harry Schein

Citizen Schein, en bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein, har i dag kommit ut på Kungliga Bibliotekets förlag. För boken har Per Vesterlund, forskare vid Högskolan i Gävle, varit medredaktör tillsammans med Lars Ilshammar och Pelle Snickars.

 
Forskningsprojektet Citizen Schein syftar till att utifrån personen Harry Schein undersöka en mediehistorisk brytningstid ur ett nationellt perspektiv. Studien görs med utgångspunkt i det arkiv som Harry Schein, Svenska filminstitutets första chef, lämnade efter sig vid sin bortgång 2006.

 
Under april månad kommer Per Vesterlund tillsammans med Pelle Snickars, forskningschef vid Kungliga Biblioteket, Göran Gunér, regissör och producent, och Janne Lindqvist Grinde, lektor i litteraturvetenskap vid högskolan — som samtliga är medförfattare i antologin — att hålla ett seminarium om Citizen Schein. Datum bestäms senare.

 
Läs mer om Citizen Schein:
http://www.kb.se/aktuellt/Publikationer/Mediehistoriskt-arkiv2/Citizen-Schein/

 
http://www.kb.se/aktuellt/nyheter/2010/Citizen-Schein/

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2010-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)