Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Kvalitetsarbetet vid Högskolan i Gävle får högsta betyg

Det är ett mycket glädjande besked som Högskoleverket idag lämnat. Vi har en lång erfarenhet av kvalitetsutveckling och alla medarbetare arbetar målmedvetet för att kontinuerligt höja kvaliteten i vår utbildning och forskning, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.
Högskoleverket har under 2009 granskat kvalitetsarbetet vid en rad olika lärosäten, bland annat Högskolan i Gävle. Kvalitetsgranskningen har bland annat bestått i ett platsbesök under en vecka.

Att få högsta betyg innebär att Högskolan i Gävle har "ett gott kvalitetsarbete som visar att det finns ett väl fungerande system som dock alltid kan förbättras".

- Högskolan i Gävle har arbetat med kvalitetsutveckling sedan 2003. Det pågående treåriga kvalitetsprogrammet är det tredje i ordningen, säger Maj-Britt Johansson.

Sedan årsskiftet 2009/2010 har högskolan en ny organisation, baserad på tre akademier för utbildning och forskning. En mer koncentrerad organisation ger ledningen ännu bättre förutsättningar att överblicka verksamheten i organisationen.

Den nya strukturen gör det lättare att både följa upp hur verksamheten utvecklas och att i tid upptäcka när aktiviteter inte leder till önskad effekt.

- Att mäta kvalitet är viktigt. Högskoleverkets granskning ger oss ytterligare vägledning i hur vi ska utveckla kvaliteten i högskolans verksamhet. Det är det som kvalitet handlar om — att ständigt bli bättre, säger Maj-Britt Johansson.

 
För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2010-03-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)