Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Välkommen till Sikseminarium på Högskolan i Gävle

"Vart tar siken vägen?"
Välkomna till ett informativt sikseminarium på Högskolan i Gävle

Datum: 7-8 juni
Plats: Hus 99, sal 133  Högskolan i Gävle


Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något vad gäller fiskevård för siken?

För att samla all tillgänglig information inbjuder "Fiskeområde Södra Bottenhavet",  Länsstyrelsen i Gävleborg, Högskolan i Gävle och Fiskeriverket till ett sikseminarium där "Nordens sik-elit" delar med sig av sin kunskap och motivation för att försöka vända den nedåtgående spiralen för flera sikbestånd vid vår kust.

Följande föredragshållare kommer att dela med sig av sin kunskap!

Måndag 7 juni
09-00-09.30
"Uppsamlingsfika" och registrering

Start kl 09.30
Länsrådet Olof Rydberg och Bengt Eriksson chef för Akademin för Teknik och Miljö, HIG hälsar välkommen!  Representant för Fiskeområdet   

Föredrag 09.50 — 10.30
Erica Holmqvist, Uppsala Universitet: "Sik i Bottenhavet - en art med många former"    Alfred Sandström, Fil. Dr., Fiskeriverket; Ett sekel ur sikperspektiv - hur har förändringar i fisket och miljön påverkat sikens tillväxt? (Studier från Vättern 1909-2009)  

Bensträckare   
Föredrag 10.40 — 12.00
Thomas Hasselborg, Fiskeriverket, utredningskontoret i Luleå: "Sik - en vagabond i Bottniska viken. En kort revy av fiskeristatistik och fiskemetod".   Pär Byström, Fiskekolog, Fil.Dr, Docent, Länsstyrelsen Västerbotten : "Vandringssikens yngel  i våra kustmynnade vattendrag - när, var och hur?"    

Lunch 12.00 — 13.00

Föredrag 13.00 — 13.50
Jens Olsson, Fil. Dr  Fiskeriverket, Kustlaboratoriet; "Sik längs svenska Östersjökusten: - beståndsstatus, genetisk populationsstruktur och effekter av utsättningar"  
En översikt av beståndsstrukturen ges hos främst kustlekande sik längs den svenska kusten, med ett förslag på hur resultaten kan användas i ett förvaltningsperspektiv. Vidare redovisas den data som Fiskeriverket sitter på rörande beståndsutvecklingen av sik i Östersjöns huvudsakliga bassänger. Möjliga orsaker till förändringarna i sikbeståndens omfattning med fokus på storskaliga miljöförändringar och interaktionen med en ökande sälstam kommer att diskuteras."  Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don´t know about population genetics of Baltic whitefish?"  

Bensträckare  

Föredrag 14.00 — 14.30
Hans Olofsson, Fil. Dr., Fiskeriverket, utredningskontoret i Härnösand:  "Vilka hänsyn tas till sik i vattendomarna? "   En översikt av hur det sett ut historiskt och vad som sker i pågående vattenmål och aktuella frågor som rör kompensationsodling enligt befintliga domar. Nedslag i prövotidsutredningar och funderingar över bedömningsunderlag samt möjliga skydds- och kompensationsåtgärder i samband med tillståndsprövning i domstol.   

Fika  

Föredrag 15.00 — 15.30
Lars Hedman, ansvarig för odling av lax, sik och havsöring i Indalsälven, Bergeforsens laxodling, Vattenfall: " Sikodling i Indalsälven - Domar och i praktiken"      

Bensträckare  

Paneldebatt c:a 15.40 — 16.40
Möjlighet att ställa frågor som avslutning på måndagen.   Några förberedda inslag; bl a "Siken och Sälen".       

Tisdag 8 juni  

Föredrag 08.30 — 09.30
Tommy Björkbom (från Åland) vid HIG: "Genetisk analys på öring i kustmynnande vattendrag."   
Mikael Lundin, Uppsala Univ/Högskolan i Gävle, Doktorand: "Utveckling av selektiva redskap, genom kunskap om fiskens beteende".   

Fika  

Föredrag och Workshop 10.00 — 12.30
Linda Calamnius, Marinbiolog, Fiskeriverket / Harmångers Maskin & Marin/ HIG: "Specialiserade sälar som vittjar fiskfällor"  

Representant för Fiskenäringen i Gävleborg /Norrlandskusten och/eller "Fiskeområde Södra Bottenhavet , prel titel: "Siken i Bottenhavet".     

Med reservation för ändringar

OBS! Sista dag för anmälan tisdag den 1 juni.  Anmäl genom inbetalning enligt nedan samt via e-post till Björn Lundmark Bjorn.Lundmark@Lansstyrelsen.se

Anmälningsavgift: 150 kr insätts på Bankgiro: 435-2514
Avgiften inkluderar lunch dag 1, samt fika båda dagarna.

Vid frågor kontakta:
Björn Lundmark på 026- 17 13 61 eller
Kalle Gullberg 026 — 171112 alt 070-663 49 57

Se affisch Sikseminarium Pdf, 973 kB.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2010-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)