Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Budskap om unga mäns vårdslösa körstil riskerar få motsatt effekt

Birgitta Falk

Birgitta Falk


Det finns en norm som säger att unga män kör snabbt, aggressivt och tar stora risker,
- Detta är en norm som riskerar att bli en självuppfyllande profetia säger Birgitta Falk vik. universitetsadjunkt avdelningen för psykologi vid högskolan i Gävle.

Alla budskap om unga mäns vårdslösa körstil riskerar få motsatt effekt och istället förstärka normen att unga män ska köra "fort och farligt".

Det kan därför upplevas som fjantigt att vara en ung manlig försiktig förare. Människors beteende anpassas efter omgivningens förväntningar.
- För så fungerar vi människor, vi strävar hela tiden att leva upp till det omgivningen förväntar sig av oss säger Birgitta Falk.

Enligt Birgitta Falk är det istället så att de flesta unga män som nyss tagit sitt körkort uppfattar sig som ansvarstagande bilförare. De flesta håller sig, enligt sig själva, till trafikreglerna och kör t ex sällan för fort eller mot rött.

Birgitta Falk har i sin avhandling gjort flera studier av unga mäns attityder till trafiksäkerhet och hastighetsefterlevnad. Studier där hon undersökt hur man kan påverka den här gruppen till ett tryggare beteende.

Ett oväntat resultat av studierna är att det verkar som att svara på frågor om eget riskabelt körbeteende påverkar själva beteendet. Deltagarna besvarade samma frågor om sitt körbeteende vid två tillfällen. Vid det andra tillfället, fem—sex veckor senare, rapporterades ett betydligt mindre riskabelt beteende än vid det första.

- Att svara på enkätfrågor kan påverka både attityder och beteende visar forskning från bland annat USA. Man vet inte orsaken, men en förklaring kan vara att man tvingas tänka till när man svarar på frågorna. På så sätt kan man få nya perspektiv på det som frågorna gäller. Det kan vara vad som hände när man svarade på frågorna om sitt körbeteende, säger Birgitta Falk, som hoppas kunna fortsätta att forska vidare kring detta intressanta fenomen.

Hon ser ett klart behov av att framförallt trafikskolorna men också media skall ge en mer balanserad bild där det framgår att flertalet unga män faktiskt (enligt sig själva) kör försiktigt och respekterar reglerna.
- Så kanske man på lång sikt kan påverka normen om "fort och farligt" säger Birgitta Falk

För mer information, v v kontakta:
Birgitta Falk vik. universitetsadjunkt vid avdelningen för psykologi
Tel: 026 - 648947

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2010-10-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)