Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


5,5 miljoner från Vetenskapsrådet till genusprojekt inom lärarutbildning

En forskargrupp vid Högskolan i Gävle med Anita Hussénius, lektor i kemi, Annica Gullberg och Kristina Andersson, lektor respektive adjunkt i biologi, får medel av Vetenskapsrådet för sin forskning om ämnesinnehåll och genusmedvetenhet i samspel för en mer inkluderande naturvetenskap. Forskningsanslaget gäller för perioden 2011-2013.  
- I vårt forskningsprojekt är vi intresserade av att undersöka hur man kan öka genusmedvetenheten hos blivande lärare som är inriktade mot grundskolans tidigare år och om det i förlängningen kan leda till att undervisningen i naturvetenskapliga ämnen förändras, både med avseende på innehåll och på utförande, säger Anita Hussénius.

 
I projektet utforskas lärarstudenternas relation till lärande och undervisning i naturvetenskap från ett genusperspektiv. Det handlar bl. a. om hur lärarstudenternas syn på naturvetenskap förändras när både ämnesinnehåll och undervisning i ämnet belyses med ett kritiskt genusperspektiv. Det handlar också om hur studenten stärks i sin roll som blivande No-lärare av att vidga ämnesundervisningen på det här sättet.

 
- Vi är även intresserade av hur man kan skapa sig en identitet som lärare i naturvetenskap och hur denna identitetsskapande process kan påverkas av ämnesdidaktiska kunskaper och genusmedvetenhet.

 
När forskargruppen följer en årskull lärarstudenter, kommer undervisningsmoment att integreras som behandlar kritiska perspektiv på genus i relation till naturvetenskap och som lyfter fram naturvetenskapen som kultur. Målet är att skapa ny och fördjupad förståelse av genus och naturvetenskapligt lärande.

 
Projektet genomförs inom ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet. I projektet ingår även Anna Danielsson, post doc vid University of Cambridge, Minna Salminen-Karlsson, docent i sociologi vid Uppsala universitet, samt Kathryn Scantlebury, professor vid University of Delaware.
 
 

För mer information, kontakta:
Anita Hussénius, akademin för teknik och miljö, 070-382 82 66
Annica Gullberg, akademin för teknik och miljö, 026 — 64 86 27
Kristina Andersson, akademin för teknik och miljö, 026 — 64 82 45

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2010-12-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)