Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Skolverket kritiserar insatser mot mobbning

Professor Peter Gill från Högskolan i Gävle är en av 7 forskare som under 3 år på Skolverkets uppdrag granskat de vanligaste programmen mot mobbning som används vid svenska skolor. I rapporten konstateras att många av insatserna mot mobbning är verkningslösa vissa till och med direkt skadliga.
Rapporten visar att sju till åtta procent av eleverna i Sverige blir mobbade, och att 1,5 procent, runt 13 000 elever, blivit mobbade en längre tid.

De olika programmen som används för att stävja mobbning har generellt svag vetenskaplig grund och brist på elevinflytande, och många insatser är verkningslösa eller kan leda till att elever kränks.

Exempel på insatser som riskerar att öka mobbningen är schemalagda särskilda lektioner för alla klasser och elever som fungerar som observatörer eller rapportörer - till exempel kamratstödjare.

Alla program innehåller dock insatser som kan vara effektiva, Skolverket framhåller här utvärdering av problematiska miljöer, elevledda aktiviteter för god atmosfär, antimobbningsteam och engagemang från all personal i skolan som åtgärder som fungerar för att motverka mobbning.

Det fastslås också nödvändigheten av att skilja mellan mobbning av flickor och pojkar. Rastvakter skyddar flickor mot mobbning, ordningsregler och disciplinära strategier skyddar pojkar.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Peter Gill professor i pedagogik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026 - 648571
Mobil: 070-349 86 40 (1151)

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)