Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vad håller medarbetare inom äldreomsorgen friska?

De som arbetar med äldre har ofta hög sjukfrånvaro och känner sig stressade. Maria Engström vid Högskolan i Gävle får 1 797 000 kronor i bidrag från AFA Försäkring för att undersöka vad som håller medarbetare inom äldreomsorgen friska.
- Syftet med projektet är att över tid studera personalens; chefer och medarbetares arbetsmiljö inom äldreomsorgen, relationer mellan strukturella förutsättningar i arbetsmiljö, ledarskap, personalens hälsa och verksamhetens resultat, säger Maria Engström.

Forskningsfrågor är bl.a.;

  • Vilka aspekter i chef- ledarskapet leder till en god hälsa hos personalen?
  • Vilka aspekter i den strukturella miljön är relaterade till chefens ledarskap och hälsa samt till personalens hälsa?
  • Hur påverkas verksamhetsmått av nämnda variabler?

Projektet följer upp samt gör upprepade mätningar och består av fyra delstudier. Undersökningsgruppen består av chefer och all omvårdnadspersonal i fem kommuner. Data samlas in via frågeformulär vid upprepade tillfällen, verksamhetsmått samt intervjuer.

AFA Försäkring har beviljat sammanlagt 35 540 400 kronor till 16 nya forskningsprojekt inom medicin, arbetsmiljö och hälsa. Projekten handlar bland annat om arbetsmiljöarbete inom bemanningsföretag, stamcellsforskning, etik inom psykiatrin, risker vid arbete med gummiasfalt och hörselproblem på grund av stress.

Anslagen går bland annat till forskare verksamma vid universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm och Lund, Karolinska Institutet, Högskolan i Gävle, Sveriges Lantbruksuniversitet och Ersta Sköndal högskola.

För mer information, v v kontakta:
Maria Engström,
Universitetslektor, Filosofie doktor
073-461 43 10
Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
  • År 2010 satsade AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling.
  • AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn.
  • Vi ger också stöd för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

Det är ägarna och uppdragsgivarna, dvs. arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/fou

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)