Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Nedre Dalälven som biosfärområde öppnar möjligheter för högskolans forskning

Unesco har utnämnt älvlandskapet Nedre Dalälven till biosfärområde. Området har unikt värdefulla natur- och kulturmiljöer och ett aktivt samarbete för hållbar utveckling pågår.
Detta öppnar möjligheter för högskolans forskning, särskilt inom naturvetenskap.

Arbetet för att bli ett biosfärområde har pågått under flera år, samordnat av Nedre Dalälvens Intresseförening.
 

Ett av fyra områden


Nedre Dalälven är ett av fyra områden i Sverige som fått denna utnämning. Det är ett starkt internationellt varumärke som ger regionen en positiv profilering och ökar omvärldens intresse.
 
Syftet med biosfärområdet är att gynna de boende i området. Utnämningen innebär inte några nya lagar eller regler för markanvändning. Det handlar om landsbygdsutveckling och att bevara genom brukande.

 

Antalet besökare ökar


Antalet besökare väntas öka. Det gynnar företagande, främst turistentreprenörer men också andra branscher. Det kan i sin tur leda till ökad inflyttning både av företag och enskilda personer.

 


Mer forskning och utveckling


En annan prioriterad verksamhet är att området ska användas mer för forskning och undervisning.

- Nedre Dalälven som biosfärområde kan bli av stort värde för utbildning och forskning, i synnerhet för Högskolan i Gävle eftersom vi är närmaste lärosäte. Enligt UNESCO.s statuter är just forskning och utbildning en viktig del i ett biosfärområdes verksamheter, säger professor Nils Ryrholm, professor i biologi vid Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap.

 


Invigning i september


Invigning av biosfärområdet sker den 2 september i Gysinge. Det kommer också att uppmärksammas vid andra större aktiviteter i kommunerna i området.

 
Mer information.
Läs mer: www.nedredalalven.se och www.biosfaromrade.org

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-07-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)