Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Egenvård räddning vid funktionella mag-tarmbesvär

Kerstin Stake Nilsson
Kerstin Stake Nilsson, universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle visar i sin forskning hur patienter med funktionella mag-tarmbesvär utvecklat en stor kunskap inom området egenvård. Hon undersöker i avhandlingen "Funktionella mag-tarmbesvär, symtomutveckling över tid samt egenvård" hur denna patientgrupp söker och finner egna behandlingsalternativ i form av huskurer då sjukvården inte har något att erbjuda.

Att inte få något besked


En 25-årig yrkeserfarenhet som sjuksköterska med vård av såväl kirurgiskt som medicinskt sjuka patienter, riktade uppmärksamheten mot en grupp som visade sitt öppna missnöje och sin stora oro över att inte erhålla någon diagnos trots symtom, personerna med funktionella magtarmbesvär. Beteckningen "funktionell" innebär att ingen påtaglig sjukdom kan påvisas som bakomliggande orsak till symtomen.

Dessa personer mötte Kerstin Stake Nilsson överallt. Förutom på arbetet fanns också bland släkt och vänner många personer med upplevelser av funktionella mag-tarmbesvär. Alla vittnade om samma frustration över att inte förstå "vad som var fel" samt över att inte "få något besked" från sjukvården. Samtidigt berättade de gärna om sin egen uppfinningsrikedom, sina egna metoder att hantera besvären när ingen hjälp med lindring och bot fanns att få från sjukvården.

Stor uppfinningsrikedom


Vad händer med funktionella mag-tarmbesvär om " tiden får göra sitt", om livssituationen/livsstilen förändras? Orkar och vågar man vänta? Hur hanteras det dagliga livet, de dagliga besvären när symtomen finns men inte diagnosen?

Kerstins Stake Nilssons 18 år långa uppföljning visar att en del av symtomen har en tendens att försvinna av sig själv medan andra kvarstår. Ett positivt resultat är dock att uppföljningen visar på en stor uppfinningsrikedom i att söka och finna egna behandlingsalternativ i form av huskurer då sjukvården inte har något att erbjuda.

- Detta bör uppmärksammas och tas tillvara i dagens sjukvård, hårt belastad av stora patientunderlag och en ansträngd ekonomi säger Kerstin Stake Nilsson

Egenvård en viktig aspekt


Att skriva en avhandling med fokus på egenvård i en tid då hälso- och sjukvården präglas av en allt mer högteknologisk utveckling kan tyckas märkligt. Vad har egenvården för relevans när diagnos och behandlingsmöjligheter firar triumfer dagligen, genom utveckling av nya teknologier som genteknik och transplantationsteknik?

- Jag har en känsla av att gruppen funktionella mag-tarmbesvär inte står "högst på listan" för att finansieras med stora forskningsbidrag även om både gruppen, lidandet och samhällskostnaderna är stora. Därmed blir nyttjandet av egenvård en viktig aspekt att uppmärksamma, säger Kerstin Stake Nilsson.

Ny kunskap inom området egenvård


- Personer med långvariga, funktionella mag-tarmbesvär, som ibland har "ont både i kropp och själ" bör uppmärksammas, även om vi inte alltid kan göra så mycket kan vi höra hur personerna upplever besvären och hur de själva tar sig an dem. Allt för att kunna vara ett stöd.

Det är därför Kerstin Stake Nilsson med stort intresse och nyfikenhet har tagit till sig berättelser om kampen att övervinna besvären med hjälp av egna metoder för lindring och bot. Detta med förhoppningen att avhandlingen ska bli en av många pusselbitar som breddar och skapar ny kunskap inom området egenvård för personer med funktionella mag-tarmbesvär.

Den 28 oktober försvarar Kerstin Stake Nilsson sin avhandling i Kugelbergssalen, Neurokliniken, Karolinska sjukhuset.

För mer information, v v kontakta:
Kerstin Stake Nilsson, universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-64 82 10
E-post: ksn@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2011-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)