Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle i toppen med betalande avgiftsstudenter   

När Högskoleverket presenterade siffrorna för första terminen med studieavgifter är Högskolan i Gävle det femte största lärosätet med betalande tredjelandsstudenter, det vill säga studenter från länder utanför Europa.

Bara Lunds universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet har fler betalande studenter.

Av totalt 161 avgiftsskyldiga studenter på Högskolan i Gävle hade 80 studenter från tredjeland betalat. Endast Lunds universitet (213), Chalmers (134), KTH (119) och Uppsala universitet (115) noterade större antal.

När det gäller antal betalande i andel av antal antagna ligger Högskolan i Gävle också mycket högt, 50 procent. Uppsala universitet når 38 procent och Lund 36 procent.

Sex procent av den svenska marknaden

Sammantaget har Högskolan i Gävle sex procent av den svenska marknaden för avgiftsbetalande studenter. Merparten av studenterna kommer från Kina. Den långsiktiga ambitionen är att årligen ha 110 betalande studenter. Det första året är del i en uppbyggnadsfas.

Anslaget för högre utbildning från staten kommer att minska till 2014 varför utländska studenter också är strategiskt betydelsefullt. En hög andel utländska studenter har stor betydelse för hur ett lärosäte uppfattas och rankas internationellt. Att kunna mäta sig i en internationell konkurrens är mycket viktigt.

- Att Högskolan i Gävle placerar sig så högt när det gäller betalande tredjelandsstudenter kanske förklarar varför så många svenska studenter i dag söker sig till vårt lärosäte. Faktiskt så många att våra tilldelade utbildningsplatser inte längre räcker till. säger rektor Maj-Britt Johansson

Läs mer om HSV:s rapport

För mer information, v v kontakta:
Johan Ahlgren, kommunikationschef, 026-64 85 60 eller 070-645 85 60
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)