Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får egen forskarutbildning i hälsofrämjande arbetsliv

Högskoleverket har godkänt ansökan från Högskolan i Gävle om forskarutbildning inom hälsofrämjande arbetsliv. Det innebär att Högskolan i första hand startar forskarutbildning i ämnet arbetshälsovetenskap. Även andra ämnen inom profilen hälsofrämjande arbetsliv kan bli aktuella i ett senare skede.
Hälsofrämjande arbetsliv är en av två profiler vid Högskolan i Gävle (den andra är Byggd miljö). Inom området bedrivs framför allt forskning om belastningsskador (Centrum för belastningsskadeforskning) men även inom folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, socialt arbete och psykologi, miljöpsykologi samt industriell ekonomi.

- Hälsofrämjande arbetsliv är ett stort forskningsområde och att vi får egen forskarutbildningsrätt visar på vilken hög kvalitet forskningen har. Vi fullföljer vår forskningsstrategi och får en unik position genom två starka profiler, som nu vardera har både forskarutbildning och masterexamensrätt, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

- Att vi får forskarutbildningsrätten är ett bevis på att vi har en forskningsmiljö som redan är stark men som samtidigt kan utvecklas vidare, säger Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Masterexamensrätt

.
Sedan masterexamensrätten erhölls för två år sedan, har en masterutbildning i arbetshälsovetenskap startat läsåret 2011/2012. Nu får Högskolan möjligheten att starta en egen forskarutbildning med inriktning mot arbetshälsa.

- Med en sådan forskarutbildning kan vi ta ett nationellt ansvar och locka doktorander från andra universitet och högskolor både i Sverige och utomlands, säger Svend Erik Mathiassen.  

Ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området Hälsofrämjande arbetsliv

Yttrande från Högskoleverkets bedömargrupp om ansökan om forskarutbildningsrätt för hälsofrämjande arbetsliv, Högskolan i Gävle

Högskoleverkets beslut om examenstillstånd hälsofrämjande arbetsliv

För mer Information, v v kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor belastningsskadeforskning, 026-64 82 06 eller 070-678 81 58 Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-05-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)