Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Jonas Kågström mottog Årets miljöpris

Jonas Kågström
Jonas Kågström, filosofie doktor och universitetslektor i företagsekonomi  vid akademin för utbildning och ekonomi, mottog priset vid en ceremoni i samband med firandet av Högskolan i Gävles 35-års jubileum den 31 maj.

Årets miljöpris är en utmärkelse som i år delas ut för andra gången. Priset tilldelas en medarbetare som under det senaste året gjort goda insatser för att främja Högskolans roll i den hållbara utvecklingen och Högskolans Miljöarbete.

Och valet motiveras med följande ord: "Jonas Kågström tilldelas Årets miljöpris 2012 då han sedan länge visat ett dokumenterat intresse för hållbar utveckling och miljöarbete. Han är sedan länge en engagerad miljösamordnare och ledamot av rådet för hållbar utveckling.  Han behandlar miljöaspekter i sin undervisning och lever som han lär."


Jonas Kågström inriktade sin doktorsavhandling mot miljöområdet, särskilt återvinning. I avhandlingen Today´s perfect — tomorrow´s standard, som publicerades 2011 visade han att den enskildes medverkan är avgörande för att återvinningen av material ska nå längre än idag.

Pristagaren är en förebild både personligt och professionellt när det gäller allas och envars engagemang för en hållbar utveckling.

Priset utgörs av ett diplom och en prissumma om 15 000 kr i form av ett arbetstipendium för kompetensutveckling i enlighet med prisets statuter.

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-06-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)