Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Åtta nya utbildningar i programutbudet vid Högskolan i Gävle 2013/2014

Styrelsen vid Högskolan i Gävle har i dag vid sitt sammanträde fastställt programutbudet för 2013/2014. Åtta nya program - inräknat inriktningar - startar nästa höst.
Till läsåret 2013/2014 kommer Högskolan att presentera 60 olika utbildningsprogram, inräknat olika inriktningar.

Nya program. De nya utbildningsprogrammen är:

 • Utredningskriminologi, kandidatprogram 180 hp
 • Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem - distans, 240 hp (start vårterminen 2014)*
 • Företagsekonomiskt magisterprogram, inriktning Business Management
 • Industridesignprogrammet — människa, miljö, material 180 hp (ersätter Design och träteknik)
 • Creative Computer Graphics and Visualization 180 hp (ersätter Creative Computer Graphics)
 • Miljöpsykologi, masterprogram 120 hp
 • Civilingenjörsprogram, inriktning elektroteknik, 300 hp*
 • Civilingenjörsprogram, inriktning energisystem, 300 hp*

Utökade program/ändrade inriktningar. Några utbildningsprogram utökas med fler utbildningsplatser, får annan inriktning eller byter namn: 

 • Sjuksköterskeprogrammet utökas från 80 till 100 studieplatser
 • Socionomprogrammet ges på ytterligare en studieort, Södertälje, vilket ger 24 nya utbildningsplatser
 • Grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6, 240 hp — enbart distansutbildning
 • Miljöteknik — inriktning vatten, återvinning, Coop, 180 hp (nytt namn i stället för Miljöteknik — inriktning vatten, återvinning, energi, 180 hp)

Program som utgår. Följande program utgår ur programutbudet:

 • Grundlärarprogrammet, inriktning årskurs 4-6, 240 hp (campus)
 • Dramapedagogiska programmet
 • Serie- och bildberättarprogrammet
 • Data/elektronik — Ingenjör on-line
 • Besluts-, risk- och policyanalys, 180 hp
 • Study Programme in Electronics, 180 hp
 • Study Programme in Energy Systems, 180 hp
 • Logistics and Innovation Management, 75 hp
 • Internetteknologi
 • Högskoleutbildning inom teknik

* Under förutsättning att examensrätt erhålls.

För mer information, v v kontakta:
Björn Karlsson, tf chef Utbildnings- och forskningskansliet, 026-64 89 66 eller 073-460 63 89

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)