Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får höjt anslag för grundutbildning för 2013

Jämfört med tidigare avisering kommer regeringen i budgetpropositionen att föreslå att anslaget för grundutbildningen 2013 vid Högskolan i Gävle höjs med 12,4 miljoner kronor.

- Detta är självklart ett mycket positivt besked för oss och Gävleborgsregionen. Det är ett tecken på att satsning på utbildning behövs i ett län där arbetslösheten är särskilt hög och tillväxten låg, kommenterar Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.

I sin förra budgetproposition beräknade regeringen att anslaget för Högskolan i Gävle skulle minska med 18,6 miljoner kronor. Nu får lärosätet i stället nya resurser.
 
- Ett högre anslag innebär för det första att den budgetneddragning vi har kalkylerat med inför det nya året nu blir cirka sex i stället för 18 miljoner kronor. Det leder i sin tur till att vi bättre kan tillgodose arbetsmarknadens behov i regionen säger Maj-Britt Johansson.
         
Regeringens skäl för att tilldela Högskolan i Gävle nya resurser är:
 
  • En tillfällig satsning på högskoleplatser för perioden 2013-2015. För 2013 innebär detta 12,8 miljoner kronor till Högskolan i Gävle.
  • 10 nya nybörjarplatser på högskoleingenjörsutbildningen till höstterminen 2013. Det motsvarar 30 helårsstudenter.

 
För att finansiera Högskolans utbyggnad av utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar omfördelas dessutom medel.
 
Sammanlagt leder detta till Högskolan i Gävle får nya medel som uppgår till 12,4 miljoner kronor.

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)