Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen 1177 måste tillåtas vara mera lyhörda

Annica Ernesäter
Annica Ernesäter universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle som försvarade sin avhandling "National Telephone Advice Nursing in Sweden - patient safety and communication" den 20 september, visar i sin forskning hur sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen 1177 begränsas av det datoriserade beslutsstöd de följer, tidspress, samt att många samtal inte direkt fördes med den sjuke utan via ombud.
Annica Ernesäter har i en unik studie lyssnat till och analyserat de samtal till 1177 under perioden 2003-2010 som senare ledde fram till en Lex Maria-anmälan.

Patientsäkerhet och kommunikation


Hon har fokuserat på patientsäkerhet och kommunikation inom 1177.  Det handlar om 33 anmälningar där 13 av patienterna samtalen rörde avled och 12 av dem blev inlagda på intensivvårdsavdelning. Socialstyrelsens utredningar visade att brister i kommunikationen var den vanligaste orsaken till Lex Maria-anmälan.

- Att vi forskare nu faktiskt kunnat lyssna på de autentiska telefonsamtalen och inte enbart varit hänvisade till vad de inblandade efteråt minns från händelsen gör denna studie mycket ovanlig säger Annica Ernesäter.

Korta samtal och slutna frågor


Noterbart från banden var att flera av samtalen var korta, i spannet 1 till 5 minuter.   Att sjuksköterskorna främst använde slutna "ja" eller "nej" frågor. I flera av de anmälda samtalen har också uppringaren uttryckt oro.

- Sjuksköterskorna måste kunna frångå det slutna beslutsstödet och lita till sitt yrkeskunnande. Att uppmana den som ringt att själv berätta genom att ställa öppna frågor.

Någon annan än den som var sjuk ringde 


Vid en fjärdedel av samtalen gällande vuxna patienter, var det någon annan än den som var sjuk som ringde. Tidigare studier har visat att många sjuksköterskor upplever det som svårt att bedöma vårdbehov utifrån samtal med en tredje person. Att de då går miste om den icke-verbala kommunikation som kan finnas med i samtalet med en patient, som andningsmönster och tonläge.

-Den uppringande kan också bagatellisera sådant som kan vara viktigt för sjuksköterskans bedömning. 

En av Sveriges största vårdgivare


Under 2003 startade en nationell sjukvårdsrådgivning, 1177, i Sverige. Idag har alla utom ett landsting anslutit sig och under 2011 besvarade cirka 1 100 sjuksköterskor ungefär 5,5 miljoner samtal.

- Detta gör 1177 till en av Sveriges största vårdgivare, och därmed ett viktigt område för forskning säger Annica Ernesäter.  

 

Den 20 september kl 13.00 försvarade Annica Ernesäter sin avhandling vid Uppsala Universitet

För mer information v v kontakta:
Annica Ernesäter, Universitetsadjunkt i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648922
E-post: anaerr@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)