Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Två miljoner kronor till forskning om riskbedömning

För att bedöma risker för besvär i arbetet används olika metoder. Per Lindberg, forskare vid Högskolan i Gävle, tillhör en grupp forskare som har fått två miljoner kronor från FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att utvärdera hur tillförlitliga olika riskbedömningsmetoder är.
De observationsmetoder som idag används för att bedöma risker för belastningsskador, kan ge skiftande resultat och kan vara lite trubbiga för bedömning av exempelvis handintensivt, repetitivt arbete. Handintensivt arbete kan vara löpande band-arbete, packning, sortering osv, och riskerna i den här typen av arbete är besvär i skuldror, nacke och armar.

Syftet med den här två-åriga studien är att utvärdera tillförlitligheten hos sex olika metoder som används vid bedömning av handintensivt repetitivt arbete, och hur användbara dessa är när företagshälsovårdens ergonomer ska göra belastningsergonomiska riskbedömningar på arbetsplatser.

I studien kommer 8-10 ergonomer att använda de olika metoderna vid bedömning av 10-12 olika arbetsmoment. Dessa bedömningar ska sedan jämföras med en gyllene standard som inom studien ska tas fram dels genom tekniska mätningar och dels gemensamt av tre ergonomer.

I gruppen forskare ingår förutom Per Lindberg, vid Centrum för belastningsskadeforskning, Mikael Forsman (huvudsökande), Teresia Nyman, Katarina Kjellberg, samtliga vid Karolinska Institutet.

Titeln på studien är: Utvärdering av sex observationsmetoder för ergonomisk riskbedömning av handintensivt repetitivt arbete - validitet, reliabilitet och användbarhet.

För mer information:
Mikael Forsman, forskare vid  Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet,
Tel: 0704-910 196, E-post: mikael.forsman@ki.se
Per Lindberg, forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, Akademin för hälsa och arbetsliv, Tel: 026-64 87 59, E-post: per.lindberg@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-10-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)