Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle lanserar internationellt forskningsprogram för att rädda barns liv i utvecklingsländer

Högskolan i Gävle tar, tillsammans med kollegor från Asien, Afrika och Sverige, initiativet till ett gemensamt forskningsprogram med målsättningen att sprida lågteknologiska innovationer. Ett exempel är Oral vätskeersättning mot uttorkning och diarré hos barn i utvecklingsländer.

Bred internationell workshop

Den 15-16 november arrangerade Högskolan i Gävle en internationell workshop i Gävle med Oral vätskeersättning som ett exempel på de utmaningar som spridning av lågteknologiska innovationer står inför.

Workshopen samlade 10 forskare från Bangladesh, Uganda, Sydafrika och Ghana samt forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och forskningsprogrammet LUCSUS vid Lunds universitet.

Ett gemensamt forskningsprogram

Vid workshopen lades grunden för ett gemensamt forskningsprogram med syftet att undersöka hur lågteknologiska innovationer för hälsa kan föras fram för att nå dem som har störst behov.

Oral vätskeersättning är ett exempel på en sådan innovation för vilken användningen har stagnerat efter inledande framgångar.

En styrgrupp med representanter från 10 universitet som kommer att delta i programmet bildades.

Finansiärerna

Nästa steg är att vidareutveckla ett gemensamt programförslag till Riksbankens Jubileumsfond, som stödde seminariet. Av stor vikt är också att ta fram landbaserade forskningsprojekt för stöd av lokala finansiärer liksom att engagera internationella biståndsorganisationer för stöd till programmet.

För ytterligare information, v v kontakta: Forskargruppen vid Akademin för utbildningsvetenskap och ekonomi:
Ernst Hollander, Universitetslektor företagsekonomi
Telefon:026-64 88 91  E-post:ehr@hig.se

Aihie Osarenkhoe, Professor företagsekonomi
Telefon:026-64 85 84  E-post: aoh@hig.se

Olov Dahlin, Universitetslektor religionsvetenskap
Telefon: 026-64 87 73  E-post: odn@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)