Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


8,6 miljoner kronor till forskning om urban grönska

Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv kommer den ofta i kläm när städer förtätas. Igor Knez, professor i psykologi och forskare vid Högskolan i Gävle, tillhör en grupp forskare som har fått 8,6 miljoner kronor från Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, för att utvärdera grönskans betydelse i den urbana miljön.

Trots grönskans betydelse för ett gott och miljömässigt hållbart stadsliv får den lätt stryka på foten när städer förtätas eller trafikinfrastruktur byggs om. Det finns därför ett stort behov att synliggöra grönskans värde och förmåga att leverera nödvändiga tjänster samt ta fram metoder som möjliggör att den effektivt integreras i fysisk planering och riskhantering.

Syftet med det här treåriga, tvärvetenskapliga projektet är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och en samlad bedömning av den urbana grönskans ekosystemtjänster samt att ta fram strategier för hur grönskan kan användas för att främja hållbar stadsutveckling.

I gruppen forskare ingår förutom Igor Knez, professor vid akademin för hälsa och arbetsliv, forskare från Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Statens geotekniska institut.

Titeln på studien är: Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska.

För mer information:
Igor Knez, professor i psykologi vid Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-64 81 11
E-post: igor.knez@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)