Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


5 miljoner kronor till forskning om tandläkares nackbesvär

Tandläkare löper stor risk att drabbas av ont i nacken. De arbetar i låsta arbetsställningar med böjd nacke och höga precisions- och synkrav. Redan under studietiden börjar besvär i nacken ge sig till känna. Fredrik Hellström, forskare vid Högskolan i Gävle, har fått närmare 5 miljoner kronor för att följa besvärsutvecklingen hos 180 tandläkarstudenter i två forskningsprojekt.

Fredrik Hellström ska följa de 180 tandläkarstudenterna i ett och halvt års tid under utbildningens praktiska moment, för att undersöka arbetsställningens betydelse för besvär i nacken och om mätning av nackens rörelsefunktioner kan användas som ett sätt att ta reda på hur mycket nackbesvär en person har.

- Det behövs mer forskning kring samband mellan nackbesvär och sådant arbete som innebär att man arbetar koncentrerat med armarna över axelhöjd och med nacken böjd, säger Fredrik Hellström.

Den här delen av studien har fått bidrag från AFA Försäkring med 2 400 000 kronor.

Fysiologiska processer

En annat forskningsprojekt på samma grupp tandläkarstudenter handlar om att hitta de fysiologiska processer och markörer för dessa, som är viktiga under utvecklingen av besvär i nackmusklerna. Det sker med hjälp av analyser av blod-, vävnads- och mikrodialysprover som tas med olika intervaller under projektets gång.

- I detta projekt planerar vi följa utvecklingen av nackbesvär över en längre tid, och samtidigt ska vi vid upprepade tillfällen undersöka vad som händer inne i musklerna. Vi kan då på ett bättre sätt förstå vad som händer i muskler under den tid då nackbesvär håller på att utvecklas, säger Fredrik Hellström.

Detta forskningsprojekt har fått bidrag från FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap med 2 450 000 kronor kronor.

Resultaten från den här forskningen kan användas både i framtida forskning och kliniskt i förebyggande arbete och rehabilitering.

Forskningen bedrivs vid Centrum för belastningsskadeforskning inom Akademin för hälsa och arbetsliv.


För mer information, kontakta:
Fredrik Hellström, forskare vid Centrum för belastningsskadeforskning, 026-64 86 60, fhm@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)