Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


22 miljoner från KK-stiftelsen till forskarskola för resurseffektiva energisystem i byggd miljö

Högskolan i Gävle tilldelas 22 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta en företagsforskarskola för resurseffektiva energisystem i byggd miljö (REESBE) tillsammans med högskolorna i Dalarna och Mälardalen.

Det är en satsning som sker i nära samverkan med näringslivet i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och just den industrinära kopplingen är den faktor som efterfrågas av både finansiärer och dem som forskningen kommer till del, näringslivet.

En forskarskola är en samarbetsmodell som underlättar för näringslivets representanter och forskare från högskolan att mötas. Resultatet visar sig som regel i goda akademiska resultat och genom att näringslivets konkurrenskraft ökar när produkter, tjänster och processer förbättras och utvecklas.

Tre högskolor samarbetar. REESBE drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens högskola och med Högskolan Dalarna som adjungerad part. Högskolan i Gävle leder projektet med stöd i examinationsrätten för forskarexamen i Byggd miljö. Sedan drygt ett år ges doktorandutbildning i ämnena energisystem, inomhusklimat och miljöpsykologi.

- Forskning som på det här sättet bedrivs i nära samverkan med näringslivet har mycket stor effekt i samhället. En forskarskola som fokuserar energifrågorna, hållbar utveckling och den byggda miljön vi människor lever och verkar i är mycket viktig – både på det regionala planet i Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och även nationellt. Tillsammans kan vi också åstadkomma en forskning som har betydelse i ett internationellt perspektiv, kommenterar Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle.

En företagsforskarskola innebär att forskningen i hög utsträckning bedrivs av doktorander som är anställda inom näringslivet. Forskningshandledarna finns vid lärosätet.

Korsvisa handledare

I REESBE kommer forskarskolan att delas in i olika mindre forskningsprojekt, där ansvaren fördelas mellan de tre deltagande lärosätena genom korsvisa handledare. Huvudhandledaren kommer från ett lärosäte och en biträdande akademisk handledare från ett annat – dessutom ska det finnas en industriell handledare i varje projekt.

- Att samverka med högskolan är ett förhållningssätt. Det är en väg för oss att utveckla våra tjänster och våra processer, så att vi kan mäta oss i en tuff konkurrens. Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för att en region successivt stärks och kan ha en arbetsmarknad i tillväxt. Gävleborg är en region som ligger i framkant i frågor om hur vi kan effektivisera energianvändningen. Den kunskap vi skapar här kan tillämpas också i andra delar av landet, säger Per Laurell, VD Gävle Energi.


För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Per Laurell, VD Gävle Energi, 070-414 04 79
Bengt Eriksson, chef Akademin för teknik och miljö, Högskolan i Gävle, 070-695 60 12
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2012-12-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)