Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Filmvetenskap får betyget hög kvalitet

Filmvetenskap vid Högskolan i Gävle får betyget hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet genomför den nationella kvalitetsutvärderingen av utbildningar som leder till kandidat-, magister- eller masterexamen.

Sammanlagt har 10 utbildningar i ämnet filmvetenskap utvärderats. Två av dessa får omdömet bristande kvalitet. Bland de åtta utbildningar som får betygen mycket hög eller hög kvalitet återfinns filmvetenskap på kandidatnivå vid Högskolan i Gävle.

- Filmvetenskap är ett populärt ämne inom humaniora hos oss. Dagens besked är mycket glädjande och bekräftar att vi har en bra utbildning och kompetenta lärare inom filmvetenskap, säger Svante Brunåker, chef för Akademin för utbildning och ekonomi.

Utbildning startade 2000

På campus har kurser på A-nivå (-30 hp) funnits sedan 2000. Sedan 2002 har ämnet kunnat utgöra examensämne (huvudområde) i en kandidatexamen.

Sedan 2011 finns ämnet också på distans upp till kandidatnivå. Här har de senaste årens utvecklingsarbete legat. De första kandidatuppsatserna på distansstudenter ventileras under hösten 2013.

- Inriktningen i kurserna inom ämnet är i hög grad på filmhistoria. Men vi har också avsnitt med mer generell filmanalytisk grund, både vad gäller formmässiga aspekter som stil och berättande och mer teoretiska som bland annat publik och kulturteori, säger Bengt Bengtsson, ämnesansvarig för filmvetenskap.

Studenter från närområdet

De studenter som läser filmvetenskap i Gävle har i allmänhet kommit från närområdet – Gävleborgs län, Norra Uppland samt Dalarna.

Det år som utvärderingen avser, 2012, hade ämnet 44 helårsstudenter. Förutom kurserna i progression A-D, gavs också en kurs i TV (historia, estetik) samt kurser i Filosofi och film och Televisionens estetik om 7,5 hp. De bägge senare ingick i programmet Film och litteratur.


Forskning på barn- och ungdomsfilm

Forskningen inom ämnet har framför allt riktat sig åt barn- och ungdomsfilm (och -TV) med professor Margareta Rönnberg och fil dr Bengt Bengtsson som företrädare. Ett annat mot filmpolitik, främst genom fil dr Per Vesterlund. Bengtsson och Vesterlund har vidare etablerat sig markant i forskning kring svensk filmhistoria genom ett stort antal publicerade artiklar. 


För ytterligare information, v v kontakta:
Bengt Bengtsson, fil dr och ämnesansvarig, Akademin för utbildning och ekonomi, 076-845 58 20

Per Vesterlund, fil dr och utbildningsledare, Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 86 07 eller 073-275 03 14

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)