Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle storsatsar på solenergi

- Vi på Högskolan i Gävle vill vara en resurs med spetskunskap inom solenergiområdet, säkerställa kompetensen i alla led och trigga igång marknaden lokalt, säger professor Björn Karlsson.

Två stora energiprojekt

Två stora projekt dras nu igång vid Högskolan. Det första, som också Länsstyrelsen är med och utvecklar, handlar om utbildning på och marknadsutveckling av solenergisystem.

- Det handlar framförallt om solcellssystem där vi genomför olika aktiviteter ute i regionen för att höja intresset och kompetensen i solcellsfrågan, säger doktoranden Mattias Gustafsson

- Vi har hållit föredrag riktade till allmänheten, utbildat energi- och klimatrådgivare, haft halvdagseminarier för elinstallatörer och vi ska nu erbjuda en distanskurs i solcellsteknik.

- Priserna har gått ner på systemen samtidigt som kostnaderna för elektricitet gått upp. I Europa, vid nyinstallation, är solceller absolut störst idag också om man jämför med vindkraft, kärnkraft och nya kolkraftverk. Detta innefattar allt från företag till privata villor, säger Mattias Gustafsson.

Forskarna vid Högskolan är övertygade om att detta är en enorm framtida marknad och de säger sig se att villasidan börjat vakna. Nu satsar man på att utbilda på olika sätt, alltifrån att det kommer upp en anläggning att titta på, till seminarier.


Hybridsolfångare

Vid hus 45 installeras nu rena solcellssystem, 20 moduler varav ca 5 behövs för en villa, för visning och demonstration och där man samtidigt kan bedriva forskning. Det handlar om ett hybridsystem med hybridsolfångare som kombinerar solcellen och solfångaren och som producerar både el och värme.

Solcellen producerar el och solfångaren värme och man sätter solcellen på solfångaren. En solcell blir varm när man producerar el och så kyler man solcellen med solfångaren genom att ha vatten bakom. Värmen som då produceras matas ut på fjärrvärmenätet. Det nya är att de sitter i samma enhet.

- Solceller sätts upp på ditt hus för att spara köpt energi. När du köper energi hemma får du betala ca 1.20 för varje KWh, men om du sätter upp solceller och sparar el blir ju varje sparad KWh också värd 1.20. Solceller ska användas för att spara köpt el, precis som om du tilläggsisolerar eller sätter in bättre fönster, säger professor Björn Karlsson.

- Finessen med den här produkten som nu har vidareutvecklats under 10 år är att den ger både el och värme samtidigt, det är unikt. En annan unik egenskap är att den koncentrerar ljuset men den rör sig inte, vanliga system som koncentrerar ljus rör sig, säger Björn Karlsson.

Forskningsdelen gäller framförallt problemet med skuggning. Skuggas en liten del av modulen får man väsentligt mindre elproduktion och här behöver kompetensen höjas.

- Solfångartekniken är idag lite för dyr jämfört med konkurrenterna, värmen är för billig för att solfångarna ska kunna räknas hem. Men i Kina t ex är detta jättestort, där har varje lägenhet en egen vattenberedare, säger Mattias Gustafsson.

Potentialen enorm

En ytterst liten del av Sveriges energibehov kommer idag från solenergi. Ändå är solenergin egentligen det enda sättet att producera el och värme lokalt i en fastighet.

En stad är ju oftast "död", all el, och värme om det är fjärrvärme, kommer ju in utifrån. Det går inte att få upp vindkraft, och ved är av miljöskäl inte att föredra. Solcellstekniken är det enda sättet att producera energi lokalt i en stad eller i ett hus.

Potentialen blir naturligtvis enorm, i framför allt Skåne och Stockholm finns idag en jättemarknad. Utmaningen är ett koncept som är billigare än en solcell och en solfångare var för sig.

- Detta är en lågkoncentrerad teknik, där man kan utnyttja strålningen på ett billigare sätt. Man får lägre kostnader då det endast blir en enhet och att man kan utnyttjar spillvärmen. Vi vill nu mäta hur det fungerar, säger Björn Karlsson.
För mer information, v v kontakta:
Björn Karlsson, professor i energiteknik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 81 67
Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-11-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)