Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


20 miljoner kronor till fortsatt forskning om kroppen i arbete

Forte har beslutat att ge Högskolan i Gävles excellenscentrum "Kroppen i arbete — från problem till potential"  fortsatt finansiering med 20 miljoner kronor.

Sammanlagt innebär det att 50 miljoner kronor under en 10-årsperiod satsas på att undersöka hur arbetsrelaterade besvär uppstår, hur de kan förebyggas och hur de kan behandlas.

I topp internationellt

Forte slår fast att Högskolan i Gävle i två av de fem forskningsprogram som Centret driver ligger i den absoluta internationella fronten.

Det gäller när man försöker förstå variation i fysisk belastning och också när det gäller att få mest data ut av sina forskningspengar. Även de andra tre programmen får högt betyg.


  - Det excellenscentrum vi har i "Kroppen i arbete - från problem till potential"  är den enda av 14 Forte-centra som ligger på en Högskola. Alla de andra finns på universiteten, säger Svend Erik Mathiassen, professor och ledare av excellenscentret.


  De fem programmen

   • Forskning i hur fysiska belastningsmönster ser ut över tid, och vilken betydelse detta har för hälsan.
   • Forskning om synergonomi, t ex hur krav på synen kopplas till ont i nacke eller skuldror när man sitter vid datorn.
   • Forskning om hur man får bäst möjlig data för sina pengar när man skall ut och mäta belastning.
   • Forskning om ledarskap och hälsofrämjande organisationer.
   • Forskning om rehabilitering av belastningsbesvär. När man väl fått problem, vad skall man då göra åt det?


   Den gemensamma nämnaren är fysisk belastning och dess både positiva och negativa roll för hälsan i arbetslivet - "Kroppen i arbete - från problem till potential".

   - Vi har rötterna djupt i de muskulära problemen. Som en enstaka grupp kan vi inte täcka in alla spännande frågor, så vi har aktivt valt att nischa oss i de fem programmen.

   Mot något bättre

   Forskningen riktas nu mer och mer mot bokstavligt hälsofrämjande. Tidigare koncentrerade man sig fram för allt på riskfaktorer i jobbet, hur man undviker ohälsa. Nu vill forskarna även undersöka hur man kan gå från en hyfsad hälsa till något ännu bättre. 

   - Det här handlar förmodligen om hur man byggar upp arbetsdagar av vettiga varierade arbetsuppgifter så att kroppen stärks.

   Bra varumärke

   Centrum för belastningsskadeforskning, CBF, vid Högskolan i Gävle har byggt upp ett gott renommé. CBF har och har haft uppdrag för t ex Arbetsmiljöverket, LO och Svenskt Näringsliv. 

   Man är också bra på att leta upp relevanta internationella samarbetspartners och få till effektiva samarbeten. CBF har en stor genomströmning av gästforskare och gäststudenter.

   - Det är väldigt bra att vi har en livaktig vetenskaplig miljö. Vi hoppas kunna rekrytera flera starka forskare, som kan få igång långsiktig forskning.   För ytterligare information vänligen kontakta:
   Svend Erik Mathiassen, Professor, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
   Telefon: 026- 64 82 06, 070-678 81 58 
   E-post: svenderik.mathiassen@hig.se


   Text: Douglas Öhrbom

   Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-10-09
   Högskolan i Gävle
   www.hig.se
   Box 801 76 GÄVLE
   026-64 85 00 (växel)