Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Experter är minst bekymrade över klimatförändringarna

Förstora bilden

En studie, utförd av bland andra Igor Knez, professor vid Högskolan i Gävle, konstaterar överraskande att experter är de som är minst bekymrade över klimatförändringarna.

Stort intresse i Kina

Studien som publicerades i december 2013 och som undersökte människors farhågor och känslor om klimatförändringarna har rönt stort intresse. Den har bland annat uppmärksammats inom den kinesiska samhälls- och vetenskapliga sektorn. Artikeln har under ett år laddats ner mer än 1000 gånger, och lästs mer än 4000 gånger.

- Det är nog de överraskande resultaten i undersökningen som gjort den så intressant. Att en artikel laddats ner så mycket har jag aldrig upplevt, säger Igor Knez.

Experter minst bekymrade

Resultaten av klimatenkäten visade att:

  • Experter var minst bekymrade och rädda för klimatpåverkan
  • De yngsta var mest, och de äldsta minst bekymrade för framtiden
  • Kvinnorna, jämfört med männen, visades vara mer bekymrade och rädda för konsekvenserna av klimatförändringarna 
  • Män och lågutbildade var de som var mest bekymrade för att deras jobb hotas av olika miljölagar och bestämmelser, och de senare ansåg dessutom att påståendena om klimatförändringar är överdrivna.

- Det faktum att experter är de som verkar minst oroade kan förklaras
med att de många gånger sitter inne med fördjupad bakgrundskunskap till
de publicerade resultaten.

Ta hänsyn till en mångfald åsikter

- En slutsats man kan dra är att för att främja ett hållbart beteende måste beslutsfattare ta hänsyn till denna mångfald av åsikter och känslor hos olika grupper av individer, säger Igor Knez.


Artikeln


För mer information, v v kontakta:
Igor Knez, professor i psykologi, Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 81 11 
E-post: igor.knez@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-01-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)