Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Vi känner inte igen oss

Vi företrädare för Högskolan i Gävle känner inte igen oss i de grava
anklagelser som riktas mot Högskolans rektor i de artiklar som har
publicerats i lokalpressen de senaste dagarna.

Vi ställer oss även frågande inför beskrivningen att det skulle råda ett tillstånd av kris vid Högskolan.

Högskolan har gjort stora ansträngningar för att hantera de utmaningar som högre utbildning och forskning står inför de kommande åren. Utvecklingsarbetet har i stort fungerat bra, även om det funnits delade meningar om den omorganisation som skett.

Steget är dock långt från delade meningar till de påhopp av den typ som nu torgförs.

Vi arbetar ständigt för att skapa en dialog, organisera och styra Högskolan för att åstadkomma bästa möjliga arbetsmiljö och kvalitet på verksamheten.

Vi behöver föra en respektfull debatt kring hur ledning, styrning och kollegialt inflytande ska utövas där eftertänksamhet, reflektion och konstruktiv diskusson är kärnan.

Nader Ahmadi, Akademichef
Svante Brunåker, Akademichef
Bengt Eriksson, Akademichef
Maivor Hallén, Bibliotekschef
Björn Karlsson, T f förvaltningschef

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-02-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)