Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Är det sittandet som orsakar värken för de med manuella arbeten?

Många tror att de som har ett tungt jobb är mer aktiva än vad de är, säger David Hallman forskare vid Högskolan i Gävle.


Sittandet är vanligt även i tunga jobb

Arbete vid löpande band, produktionsarbete, städning, byggande, renovering, vägarbete och omsorg. Det är alla yrken där man sitter så mycket på jobbet och på fritiden att det kan utgöra en hälsorisk.

Forskare, från Högskolan i Gävle och danska National Research Centre for the Working Environement, har mätt exakt hur mycket man i dessa yrkesgrupper sitter under flera arbetsdagar. genom att låta 200 personer bära accelerometrar på ben och rygg.

De fann att man i genomsnitt sitter ca 8 timmar om dagen, tre timmar på jobbet och 5 timmar på fritiden.

- Det är ovanligt att man verkligen undersöker sittandet så detaljerat i den här typen av yrken. Hälsoeffekter av långvarigt sittande har vanligtvis studerats inom kontorsyrken. Och i tidigare studier har man endast frågat folk hur mycket de sitter, säger David Hallman.

Ökar sittandet hemma

Sittandet, både på arbetet och på fritiden, har betydelse. Det är hur mycket man sitter under hela dagen som ger utslag.

- I den här gruppen ökar man sitt sittande när man kommer hem från jobbet, man är väldigt inaktiv på fritiden. Slår man ihop dygnet så blir det väldigt många timmar som man sitter.

- Enligt rekommendationerna ska man vara aktiv i minst tio minuter åt gången och gärna 30 sådana minuter under en hel dag. Oerhört få når upp till det under fritiden.

Tre gånger större risk

- Vi ser ganska tydliga samband mellan hur mycket folk sitter ner på jobbet och på fritiden, och hur mycket smärta de har i nedre delen av ryggen. Vi ser även liknande samband för smärta i nacken, även om det är mindre tydligt.

- Det är tre gånger större risk att rapportera hög smärta i nacke och ländrygg, om du sitter ner åtta timmar eller mer under loppet av en dag, säger David Hallman.

- Vi har tidigare på Högskolan i Gävle tittat på personer med långvarig nacksmärta och jämfört med friska personer och där ser vi inte några skillnader i sittandet. Det tyder på att det inte är så att man börjar sitta därför att man har ont.

Är det något man gör när man sitter?

Forskarna har misstänkt att sittande kan ha betydelse för att rapportera smärta i nacken. Men eftersom man inte mätt sittande med tillförlitliga metoder, har man inte kunnat dra några bra slutsatser utifrån tidigare studier.

Gruppen som man nu studerat, utvald för att det är en riskgrupp, rapporterar mycket smärta och även kardiovaskulära sjukdomar.

- Sitter man mindre på jobbet i de här yrkena så rapporterar man mindre smärta. De sambanden ser vi både för nacksmärta och längdrygg.

- Men vi kan fortfarande inte veta om sittandet i sig är riskfaktorn eller om det är något man gör när man sitter.

Vad händer över tid

Nu har forskarna gjort samma datainsamling, fast denna gång på 700 personer, i samma typ av yrken.

- Vi ska titta mer detaljerat på detta och se om sittandet också har betydelse för vad som händer med smärtan över tid. Testpersonerna har fått svara på frågor via SMS om vad som händer med smärtan varje månad över ett helt år.


Länkar till original artiklarna:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0121159
http://link.springer.com/article/10.1007/s00420-015-1031-4För mer information vv kontakta:
David Hallman, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648439, 073-626 64 13 
E-post: david.hallman@hig.seText:Douglas Öhrbom

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)