Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Världsledande utbildningsforskare föreläser på Högskolan i Gävle

Han har kallats Europas ”go-to”-philosopher in Education, inte minst för att han uttrycker sig tillgängligt för en bredare publik.

Gert Biesta har skrivit eller varit redaktör för över 40 böcker, 150 bokkapitel och 170 artiklar.

Han har även valts till den första utomamerikanska presidenten för Philosophy of Education Society USA.

Föreläsningen:

Forskningens roll för att förbättra utbildningen

Tanken att forskning bör bidra till en förbättring av utbildningen är
lika gammal som inrättandet av utbildning i det moderna universitetet.

Men trots löftet att forskning kan och bör bidra till att förbättra
utbildning, är frågan om hur detta faktiskt kan hända? Vad som krävs av forskningen för att ge ett positivt bidrag till pedagogisk praktik?

I presentationen analyserar Gert dessa frågor i detalj och argumenterar för behovet av en bättre förståelse för de olika rollerna för forskning i förhållande till praxis.


Datum: torsdag 21 maj
Tid: kl 10.00-12.00
Plats: Sal 33:202 Högskolan i Gävle


  • Föreläsningen utgör en del av högskolans samverkansuppdrag med det omgivande samhället.
  • Det ger även en injektion i diskussionen om grundutbildningens forskningsförankring i praktiken på högskolan.
  • På akademin har det tidigare anordnats högre seminarier kring till exempel kritiskt tänkande vilka har varit uppskattade.
  • Föreläsningar som denna är en del i processen med att förbereda för den tredje forskningsprofilen på högskolan.


Mer om Gert Biesta:

Hedersprofessoratet ”Francqui International Professorship” som han tilldelades i Belgien har under åren tilldelats ett antal Nobelpristagare http://www.francquifoundation.be/ang/chaires%20Internationales%20Historique.htm

På hans hemsida www.gertbiesta.com kan man se att han anlitas flitigt som Keynote-talare över hela världen, där Gävle står med på listan över Upcoming presentations.För med information vv kontakta:
Anneli Frelin, docent, universitetslektor i didaktikvid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 81 43, 070-317 85 14 
E-post: anneli.frelin@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)