Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


När tillverkningsindustrin digitaliseras blir innovationsprocesserna värdefulla

Ett forskarlag vid Högskolan i Gävle, under ledning av professor Aihie Osarenkhoe, har fått 4,1 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att studera hur två tillverkningsföretag hanterar utmaningarna när alltmer av värdet skapas i innovationsprocesserna.


Berätta mer Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle:

Vad handlar projektet om

Utgångspunkten för projektet är att digitaliseringen av tillverkningsindustrin leder till en ny tillverkningslogik, vilken företagen i branschen måste förhålla sig till.

Vi ska studera hur två tillverkningsföretag hanterar utmaningarna när alltmer av värdet skapas i interaktiva innovationsprocesser.

Digitaliseringen omfattar den egna verksamheten där företagets olika funktioner för marknad, försäljning, produktutveckling, inköp, tillverkning och distribution knyts samman och integreras i ett digitalt informationsflöde. Men också externt med leverantörer och kunder i flera led.

Vad är det nya?

Detta projekt bidrar till att se nätverksperspektivet på ett nytt sätt. Nätverksperspektivet betraktar inte en marknad som en plats, utan snarare som nätverk av sammanvävda affärsrelationer.

Det är denna interaktion inom och mellan olika intressenter och samverkan som kan bidra till långsiktigt värdeskapande som stärker företagens konkurrenskraft nationellt såväl som i internationella sammanhang.

Denna centrala omfördelning av resurser har ofta studerats som ett isolerat fenomen, där man beaktat egenskaperna i varje enskilt fall, men ignorerat större förskjutningar av logiken inom industrin.

Ett synsätt som inneburit att enskilda företag åsidosatts. Vi kommer att fylla detta tomrum genom att bland annat utveckla en modell för hantering av interaktiva innovationsprocesser där även enskilda företag inkorporeras i byggandet av strategiska nätverk.

Vad innebär detta för utbildningen och för Högskolan i Gävle?

Sedan 2013 har vi arbetat för att samla ekonomiavdelningens forskningskompetens vilket resulterat i utvecklingen av det forskningstema vi kallar: "Hållbara affärsrelationer"

”Hållbara affärsrelationer” profilerar avdelningens forskning gentemot övriga lärosäten, då inriktning mot hållbara marknader, strategiska nätverk och riskhantering saknas på den nationella och internationella forskningsfronten.

Projektet kommer att bedrivas inom ramen för KK-stiftelsens program (KKS-HÖG) som syftar till etablering och utveckling av nya forskningsområden samt att skapa möjligheter till uppbyggnad av ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv.


 

För mer information, v v kontakta:
Aihie Osarenkhoe, professor i företagskonomi, vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 85 84, 070-191 45 26
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wal

Publicerad av: Ove Wall Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)