Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Arbetsmiljöarbetet är inte så bra som vi tror

- Vi har uppnått mycket, men om vi ska uppnå så mycket som vi egentligen vill med lagen så krävs det att vi kavlar upp ärmarna lite till, säger Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle.

Sverigebilden

Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbetet i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ca 50 procent av företagen inte når ända fram.

- Vi har uppnått mycket, men om vi skall uppnå så mycket som vi egentligen vill med lagen så krävs det att vi kavlar upp ärmarna lite till.

Vilka faktorer styr

Forskarna har tittat på arbetsmiljö och säkerhetsarbete hos tillverkande företag här i regionen. De ville undersöka företagens förutsättningar att lyckas med sitt arbetsmiljöarbete.

- Vi intresserade oss för vilka faktorer som bidrar till att man lyckas eller till att ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete hindras, säger Hasse Nordlöf, forskare vid Högskolan i Gävle.

Den viktiga systematiken

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver olika saker. Att man är på bollen med jämna mellanrum, att man systematiskt återkommer till att undersöka arbetsmiljön och att man då bedömer riskerna som finns där.

- Många arbetsplatser saknar idag ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete Egentligen behöver systematiken inte vara svårare än att med jämna mellanrum låta det plinga till i kalendern att nu är det dags att titta på detta.

Större företag bättre

Man såg att större företag, mer ekonomiskt stabila, och med en positiv säkerhetskultur också har ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete.

- De mindre företagen har det svårare. Man är färre personer och har kanske inte personer specifikt avsatta för detta. Utan det kan vara chefen/ägaren som är ensam ansvarig och det kan vara mycket annat som han måste prioritera och så skjuter man på det.

Avdramatisera och se över kulturen

En lösning är att avdramatisera arbetsmiljöarbetet. Att främja ett öppet klimat och en kultur om att det är viktigt att arbeta på ett säkert sätt..

- Våga lyfta upp de här frågorna, samtala med de anställda så att det blir något naturligt som man diskuterar i den dagliga verksamheten.

Det egna ansvaret

I intervjuer med anställda framkom det att ansvaret för att arbeta säkert huvudsakligen anses ligga hos den enskilde individen. Att det är upp till var och en att ta ett enskilt ansvar för att arbeta på ett säkert sätt.

Chefer tycker också generellt att arbetsmiljön prioriteras mer på företagen än vad skyddsombuden gör.

- Man upplever också ofta en konflikt mellan att producera och att arbeta säkert. Det är därför viktigt att ha en dialog och tydlig kommunikation och därmed försöka göra rätt beslut vid varje arbetsmoment.

Varumärket

Även om den finansiella nyttan med arbetsmiljöarbetet inte alltid är uppenbar så ger det ändå goda ringar på vattnet i en organisation. Det kan vara en del av ett bra varumärke.

- Att man har en kultur som värderar människors arbetssäkerhet och hälsa är något som många arbetstagare ser som viktigt.

 

Hasse Nordlöf försvarar sin avhandling ”Prerequisites and Possibilities for Manufacturing Companies to Prioritize and Manage Occupational Health and Safety” den 3 december kl.13.00 i Krusenstjernasalen vid biblioteket på Högskolan i Gävle.


För mer information, v v kontakta:
Hasse Nordlöf, doktorand i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026- 64 84 57,
E-post: hasse.nordlof@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2015-12-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)