Gå till eugreenalliance
Sök

Åsa vilar inte på lagrarna

Åsa Morberg

Åsa Morberg, docent i didaktik och tidigare akademichef vid Högskolan i Gävle, har utsetts till förste svenske president för den europeiska organisationen ATEE, vars syfte är att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen i Europa.


Åsa Morberg utses till president för ATEE, Association for Teacher Education in Europe, i ett tre-årigt uppdrag, 2016-2019. Organisationen startade när EU bildades och arbetar för samverkan kring den europeiska lärarutbildningen.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med EU-parlamentet, ett hedersamt och roligt uppdrag för Åsa Morberg att bli den första svenska Presidenten i ATEE.

Vad driver dig, Åsa?

Mitt intresse för en bra skola och en bra lärarutbildning och viljan att påverka det jag tror på. Jag får dessutom uppleva så mycket roligt, utvecklande och intressant genom mina uppdrag.

Jag har kolleger och vänner över hela världen som jag får resa och möta. Jag ska åka till Bryssel inom kort, till Orlando i februari och så vidare. Jag får också möjligheter att påverka utvecklingen av lärarutbildningen både i Europa och globalt.

På vilket sätt hoppas du kunna påverka lärarutbildningen?

Detta är mycket konkret genom mina olika uppdrag, exempelvis stödja utvecklingen av lärarutbildningen i nyblivna EU-länder. Jag har nyligen varit i Kroatien och stöttat lärarutbildningsinstitutioner.

Det är fantastiskt roligt och mina erfarenheter kommer verkligen till användning. Kroatien är väldigt bra på att ta hand om immigranter så vi har mycket att lära av dem också.

Vad betyder det internationella samarbetet?

Det betyder mycket, problemen är olika, men man kan ändå alltid lära av varandra, även om de kulturella och ekonomiska skillnaderna är stora.

I Afrika undrar lärarutbildarna hur de ska kunna få olja till lamporna så att barnen ska kunna lära sig att läsa, problembilderna i andra rika länder är mera subtila.

Vi kan ju tänka på vårt eget land och våra problem. WFATE är ett internationellt nätverk, där jag nyligen utsetts till styrelseledamot, där världens rikare länder stöder utvecklingssamarbete med världens fattiga länder.

Hur ser du på utvecklingen framåt?

Jag ser att skolans kris och lärarutbildningens problem delvis är desamma världen över. Genom denna samverkan försöker vi urskilja mönster och lära av varandra.

Finns det något som förenar skolsystem som lyckas väl? Kan andra lära av detta och själva göra framsteg? Jag ser det så. Vi talar i Sverige om skolkris, i USA exempelvis talar man om en samhällskris. 

  • Fattigdomen är idag det absolut största hotet mot utbildningssystemen.
  • Styrkor är det goda samarbetet den nya möjligheten att kritiskt analysera pågående samhällsfenomen i en globaliserad värld.

Jag är oerhört priviligierad som får vara med och bidra till allt detta. Jag är i grunden optimist och tror på möjligheterna.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ATEE är en icke vinstdrivande europeisk organisation, vars syfte är att förbättra kvaliteten på lärarutbildningen i Europa och stödja lärare på alla nivåer och lärarutbildares professionella utveckling.

Organisationen bildades i samband med att EU bildades. Organisationen har sitt säte i Bryssel och arbetar nära EU-parlamentet.

WFATE har som mål att stödja global samverkan i lärarutbildningen. Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar WFATE för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett bra liv med god hälsa, god inkomst och möjlighet att påverka demokratiskt.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mer information:
Åsa Morberg, docent i didakitk
Telefon: 070- 359 8523

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-08-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)