Gå till eugreenalliance
Sök

Amina och Goran ska göra skolan bättre

Handledarstudenter

Nu utbildas de studiehandledare vid Högskolan i Gävle som ska ge elever med annat modersmål än svenska bättre förutsättningar att klara sina studier.


Inte bara tolk

Amina Mohammad och Goran Shemdin kommer båda från Syrien och har varit i Sverige i nästan två år. De är nu inne på sin femte vecka i Högskolans studiehandledarkurs.

Goran tycker att det känns bra att de undervisas i flera ämnen, t ex filosofi.

- Just att de vill lära oss studiehandledare att inte bara bli tolkar eller översättare, utan att studiehandledaren har en viktig roll i skolan som stöd och uppmuntran och ja, även som pedagog, säger Goran.

Amina säger att man vinner så mycket om man kan hjälpa barnen genom att de som handledare får bättre möjlighet att förstå den svenska skolan, där man planerar och studerar tillsammans.

- Min tanke är att komma tillbaka till Högskolan och studera till lärare, säger Amina.

Enligt Goran skiljer sig inte skolan så mycket åt mellan Syrien och Sverige. Den stora skillnaden enligt honom är i hur läraren hanterar eleverna.

- I Syrien är det mera auktoritärt och här i Sverige är man mera kompisar, säger Goran. 

Båda jobbade som lärare

Amina är 32 år och i Syrien studerade hon och jobbade som timvikarie i grundskolan. Goran Shemdin är 27 år och studerade franska på universitetet i Damaskus och jobbade också han som lärare i franska i högstadiet.

Goran säger att han jag trivs jättebra här och att han drömde om att bli lärare när han studerade på högstadiet hemma i Syrien. Och när han så kom till Sverige och börjat lära sig svenska, så såg han den här kursen som han ser som ett sätt att bli studievägledare i framtiden.

- Franskalärare finns tyvärr inte så många av i Sverige, utan man måste i så fall bli språklärare med flera språk, så därför tänker jag mig nu att i framtiden utbilda mig till studievägledare.

Nu börjar livet

Amina berättar att när hon kom till Sverige så saknade hon sin familj och livet i Syrien så mycket men tänkte att hon måste hitta en annan väg här, ett sätt att komma in i samhället i sitt nya land.

- Så jag började på SFI och pratade med min handledare om att praktisera i skolan. Och jag fick komma till förskolan i sex månader och sedan såg jag den här kursen.

- Jag känner mig trygg i Sverige för min familj och för mina barn. I Damaskus var man aldrig trygg sedan kriget kom.  

- Varje kväll känner jag tacksamhet över att vi kan sova utan att vara rädda. Nu börjar livet och jag uppmuntrar hela tiden mina barn att studera och att kämpa, säger Amina.

 

-----------------------------------------------
80 studiehandledare utbildas

Ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Arbetsförmedlingen och kommunerna i regionen har nu resulterat i en utbildning av studiehandledare. Kommunerna i regionen har ett stort behov av studiehandledare och kommer att tillhandahålla praktikplatser i sina skolor. Europeiska socialfonden beviljar medel för projektet och utbildningen startar i höst.

Utbildningen, som ligger utanför högskolans ordinarie utbildningsutbud, är på 16 veckor och varvas med praktik. Totalt 80 personer utbildas i tre omgångar för en framtida eventuell tjänstgöring i Gävleborg och Älvkarleby.

- Det är svårt att rekrytera studiehandledare för regionens rektorer och det kan finnas personer som kanske har arbetat som lärare i sitt hemland, som har en pedagogisk utbildning, men som inte kommer i arbete och står utanför arbetsmarknaden, säger Katarina Löf, avdelningschef.

- Dessa personer skulle mycket väl kunna bli väldigt bra studiehandledare i skolan. 

Stora vinster

För Högskolan finns stora vinster i att möta deltagare som har en annan kulturell bakgrund. Behovet av lärare med den erfarenheten är mycket stort idag.

Förhoppningen är också att utbildningen i förlängningen ska kunna bli en ingång för deltagarna till att tänka sig att arbeta som lärare i Sverige. Och att steget till att söka sig till lärarutbildningen då kanske inte blir så stort.

- Andra vinster blir att elever, med annat modersmål, får bättre förutsättningar att etablera sig i den svenska skolan, att komma i högre studier och ha en positiv framtid. Det finns många goda värden i utbildningsprojektet, säger Glafira Sörensson, projektledare.

------------------------------------------------------------------------------


Läs mer i LEVE

 

För mer information, v v kontakta:
Glafira Sörensson, projektledare vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 52
E-post: glafira.sorensson@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

Publicerad av: Ove Wall Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)