Gå till eugreenalliance
Sök

Nu ska vi skapa den hållbara staden

Stephan Bartel

Vi ska bygga stadslandskap för 2,7 miljarder människor på vår planet, men designen av dessa påverkar också attityder hos framtida stadsinvånare, säger Stephan Barthel, forskare vid Högskolan i Gävle och Stockholm Resilience Centre.


Naturområdens roll

Förtätning är det hetaste ämnet inom urban design för att lösa energifrågor och tillgänglighet.

Samtidigt finns en växande insikt om naturområdens roll för att generera välbefinnande, hälsa och lärande för människor i städer, inte minst för barn.

- Barn som har tillbringat mer tid i naturen är bättre rustade att känna empati med levande varelser och utvecklar en större närhet till naturen, säger Stephan Barthel.

Ett stekhett seminarium

- Välkomna till ett stekhett seminarium om hur vi skapar den hållbara staden. Talare är forskare som är inte bara ligger i fronten som forskare, utan också är karismatiska. 10 toppforskare, internationella och svenska,

- Vi ska byta idéer och spekulationer, inte bara kring de senaste forskningsrönen, utan också utopier och tankar.

  • Datum: 8-9 november
  • Plats: Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

Se fullständigt program (pdf, 1.7 MB)


Nedan ett axplock av deltagande forskare:

Marketta Kyttä

Professor Marketta Kyttä från Aalto universitet i Finland forskar om hur vi ska bygga attraktiva städer baserat på hur människorna som bor i staden upplever attraktivitet.

Hon är världsledande i sin forskning om hur barn upplever och använder det urbana landskapet.

 

  

Matteo Giusti

Matteo Giusti från Stockholm Resilience Centre bygger vidare på hennes arbete.

Han tittar på hur förskolebarns dagliga rutiner att vistas i grönområden, kontra i stadslandskap utan grönområden, påverkar deras kunskap och empati för växter, djur och miljön. Han anser att dagens barn är framtidens beslutsfattare.

 

 

L Marcus

Professor Lars Marcus från Chalmers forskar på den social-ekologiska staden.

Lars analyserar hur stadens rumsliga form skapar avstånd och tillgänglighet mellan människor, mellan urbana funktioner och mellan människor och natur. Han är världsledande på hur man bygger socio-ekonomisk hållbarhet i städer.


 

Ny forskning på högskolan

Stephan Barthel, en ny forskare vid Högskolan i Gävle och vid Stockholm Resilience Centre, ska etablera forskning om hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och har pågående samarbeten med alla talare under seminariet.

Ett gyllene ögonblick

Vi är på väg att gå in i ett nytt miljonprogram där Sverige planerar bygga ca. 700.000 bostäder. Stephan menar att vi nu har ett gyllene ögonblick att tänka till.

Han vill därför samarbeta med arkitekter, med sådana som specialiserat sig på hur människor upplever den sociala och fysiska miljön, med ekologer, psykologer och sociologer.

- Forskning visar också att våra djupt liggande attityder, som är ganska trögförändrade när vi är vuxna, skapas när vi är barn.

- Staden ’editerar’ våra upplevelser, därför behövs bred kompetens när vi ska designa framtidens stadsmiljöer för lärande, för hälsa och för bärkraftig ekonomisk verksamhet i stadsmiljön, så att mänskligt beteende på alla plan samarbetar med den livsgivande Biosfären, säger Stephan Barthel.För mer information, v v kontakta:
Stephan Barthel, forskare i hållbar stadsplanering vid Högskolan i Gävle och vid Stockholm Resilience Centre
Tel: 076 360 57 05
E-post: stephan.barthel@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall        

Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)