Gå till eugreenalliance
Sök

Åtta miljoner till forskning om hållbara affärsrelationer

Aihie Osarenkhoe

Ett forskarlag inom företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, under ledning av professor Aihie Osarenkhoe, har fått åtta miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet (Region Gävleborg och Tillväxtverket) för att studera hållbara affärsrelationer för regional innovativ affärsutveckling.


Att ta tillvara länets tillväxtpotential

Hållbara Affärsrelationer handlar om studier av affärsutveckling riktat mot strategiska nätverk, hållbar utveckling och riskhantering.

Ekonomiämnens mångvetenskaplighet används här kring ett gemensamt forskningstema, för att skapa synergieffekter.

- Sedan 2013 har vi arbetat för att samla ekonomiavdelningens forskningskompetens vilket resulterat i utvecklingen av det forskningstema vi kallar: "Hållbara affärsrelationer", säger Aihie Osarenkhoe.

- Tillsammans med länets innovationscentra och deras partnerföretag ska vi identifiera innovativa miljöer med tillväxtpotential och på så sätt bidra till regional affärsutveckling,

Ett hållbart företagande

En gemensam plattform efterfrågas där innovativa idéer hos akademi och praktik tillvaratas, utvecklas och sprids till olika delar av regionen för att bidra till innovativ utveckling och konkurrenskraft.

Ett prioriterat område i projektet är att länka den forskning och utveckling som sker inom hållbara affärsrelationer till regionala kunskapsbehov för att främja ett hållbart företagande och stärka regional tillväxt.

- Vi har sett behovet av en branschöverskridande organisation som stödjer och leder en hållbar regional tillväxt. Genom projektet får klusterorganisationerna och deras partnerföretag ökad kunskap om och förmåga att:

  • Utveckla innovativa företagarmiljöer som grundar sig på öppenhet, förtroende och dialog där samtliga parters kompetenser tillvaratas och respekteras.
  • Ge kunskap om de krav som digitaliseringen ställer och hur man genom att skapa relationer till andra företag kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
  • Möta krav på hållbar affärsutveckling för högteknologiska innovativa företag vid etableringar på såväl inhemska- som utländska marknader.
  • Hantera ny lagstiftning inom hållbarhetsredovisning som ställer nya krav på affärsutveckling.


För mer information, v v kontakta:
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 85 84, 070-191 45 26
E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Brunos Bildverkstad AB

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2016-12-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)