Gå till eugreenalliance
Sök

Jorden vi ärvde

Vänerskärgården

Psykologiprofessor Igor Knez vid Högskolan i Gävle ingår i en forskargrupp som fått 3.5 miljoner från Riksantikvarieämbetet för att visa på värdet av kulturarv och kulturmiljö i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle.


Minnen att vårda

Vänerskärgården är ett kulturlandskap där människor bott och verkat under tusentals år, med minnen och kunskap som förs vidare från generation till generation.

- Vi kommer att undersöka vilka minnen och kulturella yttringar som knyts till olika platser, hur identiteter skapas i relation till området, samt vad människor uppskattar och upplever estetiskt på dessa platser, säger Igor Knez.

Platsens betydelse

Tidigare forskning har visat att ju starkare band man har till en plats, som känslor, minnen, upplevelser och tankar, desto bättre mår man när man befinner sig där. Se aktuell publikation här

- Min avsikt är därför bland annat att undersöka relationen mellan de psykologiska band som man knyter till platserna (platsidentitet ) och välbefinnande.

Treårigt projekt

I detta treåriga tvärvetenskapliga projekt där kulturvetare, naturgeograf, etnolog, ekolog/biolog, och psykolog ingår, kommer man också att intervjua beslutsfattare och handläggare involverade i bevarandet och skötseln av landskapet, om och hur de tar hänsyn till dessa aspekter i naturen/landskapet.

- Via enkäter och intervjuer kommer vi att kontakta boende, beslutsfattare och handläggare.

Ett biosfärområde

Den unikt varierande miljön och det rika kulturarvet har gjort att Vänerskärgården och Kinnekulle utsetts till biosfärområde av FN-organet Unesco. Ett biosfärområde har tre syften:

  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt
  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och miljöövervakning

Hållbar utveckling är komplext, därför har världens biosfärområden i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. Att visa att förändring är möjlig, trots världens stora utmaningar.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Projektets namn och Deltagare: ”Cultural heritage & the historic environment in sustainable landscape management”

  • Ingegärd Eliasson, Göteborgs universitet
  • Igor Knez, Högskolan i Gävle
  • Krister Olsson, Göteborgs universitet
  • Katarina Saltzman, Göteborgs universitet
  • Eva Gustavsson, Göteborgs universitet
  • Susanne Fredholm, Göteborgs universitet
  • Johanna Mactaggart, Koordinator för biosfärområdet

 


För mer information, v v kontakta:
Igor Knez, professor i psykologi, vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-648111
E-post: igor.knez@hig.se

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-02-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)