Sök

Lärosäten Öst: Högskolan i Gävle i fördjupat samarbete med fem andra lärosäten i regionen

Lärosäten Öst - Avtalssingering

Högskolan i Gävle är ett av sex lärosäten i regionen som den 12 juni skrev på en överenskommelse om fördjupat samarbete. Ett samarbete för att hitta gemensamma lösningar och på så sätt göra samverkansvinster.

Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Mälardalens högskola, Sveriges Landsbruksuniversitet, Uppsala universitet och Örebro universitet närmade sig varandra när diskussionerna om en region pågick.

- Det finns mycket att vinna på ett fördjupat samarbete, inom t ex specialistutbildningar har varje enskilt lärosäte svårt att tillhandahålla tillräcklig kompetens. För att tillgodose regionens behov av kompetens och kunskap behövs även ett samarbete när det gäller långsiktig planering av forskning och utbildning, säger Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle

Överenskommelsen kommer att beröra flera olika samarbetsområden och få betydelse både för akademi, förvaltning och bibliotek på de sex lärosätena.

– Det kan också handla utbildningar med få sökande på varje lärosäte, men som starkt efterfrågas på arbetsmarknaden. Då kan vi samarbeta mellan lärosätena och på så sätt garantera att utbildningarna alltid startar någonstans, säger Maj-Britt Johansson.

För lärosätena finns också tanken att överenskommelsen ska ge möjlighet att samverka kring vissa stödfunktioner och gemensamma internutbildningar.

Överenskommelsen signerades vid ett möte på Mälardalens högskola den 12 juni.

 

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 85 10, 070-656 41 26
E-post: maj-britt.johansson@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-06-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)