Gå till eugreenalliance
Sök

Högskolan världsledande med ny teknik för kylning av metaller

Kylprocesser för industrin

Vinnova, tillsammans med Region Gävleborg, beviljar Bahram Moshfegh 5.4 miljoner kronor för att utveckla en ny teknik att effektivisera kylning av metalliska material.

Berätta mer, Bahram Moshfegh, professor i energisystem och vicerektor för forskning vid Högskolan i Gävle

Tekniken kallas "impinging jet" och handlar om att effektivisera kylningsprocessen av metalliska material. Vi förstärker svensk metall- och verkstadsindustris konkurrenskraft då tekniken är miljövänligare, energisnålare och kvalitetshöjande.

Hjälper företagen i regionen

Denna teknik ger nya möjligheter för att ta fram förbättrade material, ge metalliska material nya egenskaper och för att energieffektivisera industriella processer.

Den har också potential att skapa marknader för underleverantörer. Dels för företag som utvecklar och tillverkar utrustning och komponenter, men också för företag som tillhandahåller algoritmer och konsulttjänster inom simulering och styrning.

Ett av de viktigaste syftena med projektet är att skapa nya produkter och tjänster i små och medelstora företag i vår region.

Utveckling i samverkan

Högskolan i Gävle har byggt upp stora forskningsresurser inom området och projektet är även ett gott exempel på samverkan mellan akademi och näringsliv.

Här görs framgångsrik forskning, under en längre tid, åtkomlig för test av industriella tillämpningar, då testbädden byggs upp gemensamt av näringsliv och akademi.

Etableringen av testbädden är resultatet av många års arbete och många olika projekt som stöttats av de europeiska regionala utvecklingsfonderna, Vinnova, Energimyndigheten, Jernkontoret, Triple Steelix, Region Gävleborg och Region Dalarna m.fl.

Världsledande

Konsortiet representerar olika delar av flera värdekedjor beroende på metallurgiskt område. I grupperingen finns akademi, slutanvändare, maskinleverantörer och teknikkonsulter med.

Vår kompetens inom akademin, när det gäller utveckling av industriella tillämpningar, är världsledande och det visar också det stora deltagandet från industrin.

 

 

För mer information, v v kontakta:
Bahram Moshfegh, vicerektor för forskning och professor i energisystem vid Högskolan i Gävle
Telefon: 070-846 46 47
E-post: bahram.moshfegh@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)