Gå till eugreenalliance
Sök

Forskningssamarbete mellan Högskolan i Gävle och Hudiksvalls kommun

Högskolan i Gävle utlyser i höst fyra nya doktorandtjänster i Svenska, med inriktning Svenska som andraspråk. En tjänst finansieras huvudsakligen av Hudiksvalls kommun. De forskningsprojekt som kommer att genomföras är tänkta att ha en praxisnära karaktär och ske i samarbete med utbildningsaktörer i länet.


– Vi ser ett behov av att utveckla och förnya arbetssätten för att stärka både elever och lärare i undervisningen. Antalet flerspråkiga och nyanlända elever har ökat, vilket har lett till utmaningar i arbetet med att säkerställa en likvärdig skolgång för alla elever. Vi behöver hitta nya metoder för att skapa både ett språk- och ett kunskapsutvecklande arbetssätt för elever såväl som lärare, säger Ingela Rauhala, förvaltningschef på lärandeförvaltningen i Hudiksvall.

– Vi vill bygga upp en integrerad forskningsmiljö kring Svenska som andraspråk och det har blivit allt viktigare med tanke på senaste årens flyktingströmmar. I och med att utbildningsaktörerna, skolorna, involveras i projektet blir det en samproduktion där alla blir vinnare, doktoranderna publicerar vetenskapliga artiklar och avhandlingar medan aktörer i utbildningssystemet kan utveckla sin pedagogik och organisering av utbildningen enligt nyvunna forskningsrön. En annan effekt är att Högskolan får lektorer med kompetens inom svenska som andraspråk vilket även stärker lärarutbildningarna, säger Jaana Kurvinen, chef för Avdelningen för humaniora vid HiG.

Flera doktorander kan komma ifråga längre fram då en ny forskningsmiljö håller på att byggas upp.

 

För mer information, v v kontakta:
Jaana Kurvinen, chef för Avdelningen för humaniora, Akademin för utbildning och ekonomi.
Telefon: 026-648257
Mejl: jaana.kurvinen@hig.se

 

Text: Ove Wall    

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-08-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)