Sök

Gästforskare i från Australien besöker Högskolan

Marilyn Fleer

Den internationellt framstående forskaren professor Marilyn Fleer, Monash University Melbourne Australien, samarbetar med och besöker forskargruppen "Early Childhood Education" inom utbildningsvetenskap.

Lek och utveckling

Professor Marilyn Fleer har under lång tid utforskat hur leken kan bidra till lärande och sammanhang inom naturvetenskap och teknik under den tidiga barndomen. Hur förskollärare skapar aktiviteter som blir meningsfulla för barnen och som får dem att se världen annorlunda.

- Det förändrar barnens tänkande och deras värld för alltid. Forskning visar att investeringar i tidig barndom ger de största resultaten för samhället. Det som saknats har varit praktiknära forskning som riktar fokus på frågor som handlar om att undervisa yngre barn i lekbaserade lärmiljöer, säger Marilyn Fleer.

Högskolan har mycket gott internationellt anseende

Marilyn Fleer har kommit till Högskolan i Gävle därför att vi har ett mycket gott internationellt anseende när det gäller forskning som lyfter fram hur förskollärare använder lekbaserade miljöer och aktiviteter för att stödja barns lärande och utveckling.

- Genom åren har man inte bara undervärderat vikten av lärande under den tidiga barndomen, man har också missförstått vilka goda tänkare unga barn är när det gäller till exempel naturvetenskap och teknik.

- Naturvetenskap, teknik och ingenjörskonst, allt detta är mänskliga uppfinningar som vårt samhälle behöver. Men man måste ta tillvara nyfikenheten och intresset hos de yngre barnen och utmana dem i deras utforskande av sin omvärld.

Att dela barnets upplevelse

Förskollärare utbildade i detta vet hur de ska göra interaktionen mellan sig och barnet och mellan barnen rikare. Att utforska naturvetenskap och teknik tillsammans med barnen och dela barnens upplevelser innebär för förskollärare att bekräfta barnens kunnande.

- Min forskning handlar om att skapa teoretiska modeller som förklaringsgrund för lekbaserat lärande där förskollärare kan skapa fler möjligheter att göra naturvetenskap och teknik intressant för barnen med utgångspunkt i barnens sökande efter kunskap, säger Marilyn Fleer.

Föreläsning

Under sitt besök har professor Marilyn Fleer gett en föreläsning för förskollärare, studenter och forskare.

- Jag har behandlat hur förskollärare skapar en lekfull värld kring naturvetenskap och teknik. Vi har haft en mycket bra dialog.

 


Mer information:
Annika Elm, universitetslektor i didaktik
Tel: 026-64 86 90, 070 28 410 82
E-post: ane@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Porträttfoto: Ove Wall

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-10-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)