Sök

Dagar med fokus på inkluderande

Ett arbete för en inkluderande högskola med fokus på tillträde, tillgång och tillgänglighet är det som förenar deltagarna på årets Includekonferens där bland annat Karin Röding, statssekreterare från Utbildningsdepartementet, deltog.

Under tisdagskvällen anlände deltagarna till årets Includekonferens och på onsdag förmiddag var det dags att samlas i Valhall.

- Ett mer inkluderande arbete på våra högskolor är det som behövs sa Patricia Staaf, ordföranden för Include.

Efter att hon inlett med att berätta om nätverket, vad det står för och vilka möjligheter man får som medlem, tog rektor Ylva Fältholm över för att välkomna deltagarna på årets konferens.

Arbetet med en inkluderande högskola är det som förenar deltagarna på denna konferens och att Högskolan i Gävle vill vara delaktig i det arbetet visar sig bland annat genom flexibelt lärande. Där kan vi se att program som socionomprogrammet har fått ett högt söktryck och hamnat långt upp på listan berättade rektor Ylva Fältholm när hon välkomnade deltagarna till årets konferens. Vi ser att våra studenter verkar trivas och att ha blivit utsedda till årets studentstad kan vi se som ett bra kvitto på det.

Karin Röding

Vikten av breddad rekrytering

Karin Röding, statssekreterare Utbildningsdepartementet, inledde med att poängtera hur viktigt det är med nätverk och att temat för konferensenen är ett angeläget ämne. Hon tog upp vikten av arbetet med breddad rekrytering och deltagande. I det arbetet har man sett att det fortfarande är överskott av studenter som har en förälder med högre utbildning. Men man vill öka möjligheterna och förutsättningarna för att alla ska kunna genomföra sin utbildning.

- Ökad mångfald är en kvalitetsfaktor, menade Karin Röding. Deltagandet är inte en fråga om ambitionssänkning utan vi vill att det ska ges en möjligt att genomföra sin utbildning.

Vidare tog hon upp behovet av uppföljning och att utvärdering alltid är bra. Genom att ta reda på vad det finns för ”best practice” inom ett område ser man också vad som kan vara viktigt att fortsätta arbeta med.

Karin Röding tog upp det stora beredningsarbete som pågår med tillträdesfrågorna och framtagandet av ett nytt tillträdessystem. Ett arbete som kommer att ta tid då det finns mycket att ta hänsyn till och beakta. Bästa sätten att bredda rekryteringarna, tror Karin Röding, är beroende av tillträdessystemet.

Att vi i Sverige har ett extremt könsbundet studieval med kvinno- och mansdominerade utbildningar är också en fråga som tas på stort allvar för att inte tala om möjligheten kunna bli bedömd på andra grunder än de traditionella och ta nytta av den kompetens som varje individ besitter. Många lärosäten deltar i universitetsrådets satsning om deltagande med kompetens. Och där är reell kompetens del av ett viktigt utvecklingsarbete att arbeta med.

- Jag tror på det goda exemplets makt så fortsätt att sprida goda exempel, avslutade Karin Röding och hänvisade till att hon skapat hashtaggen #include17 där du kan läsa mer om vad hon och andra deltagare delat i sociala medier.

Dagarnas diskussioner påbörjades

Under paneldiskussionen som följde togs bland annat frågor och förslag med anknytning till konferensen tema tillträde, tillgång och tillgänglighet upp. Där belyste både Gustav Amberg, Södertörns Högskola, och Ingegerd Palmér, LTU, att den placering lärosätet har både påverkar hur man arbetar och återspeglar sammansättningen av de som söker utbildningarna.

Man tog även upp problemet om att det pratas mycket men att man vet väldigt lite om vilka verktyg som har effekt. Där behöver högskolor och universitet samarbeta i arbetet att se resultaten och studentrepresentanten Jacob Adamowics tyckte att man måste fundera på vilka studenter man faktiskt har i sitt klassrum och anpassa utbildningen efter dem.

Behov av följdforskning, att lägga resurser på att forska i vad man redan har prövat, var också ett ämne som diskuterades samt hur man kan ge stöd till skolor där det inte finns en kultur att söka vidare till högre utbildningar.

- Vi måste ner på individperspektiv, sa Ingegerd Palmér.

Deltagande på paneldiskussionen var Ylva Fältholm, rektor Högskolan i Gävle, Ingegerd Palmér f.d. Rektor Luleå Tekniska Universitet samt Mälardalens Högskola Ordförande Högskolestyrelsen Högskolan i Gävle, Gustav Amberg rektor Södertörns Högskola och studentrepresentant Jacob Adamowics.

 

Publicerad av: Anna Hellqvist Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)