Gå till eugreenalliance
Sök

Vi lovar göra fler delaktiga i EU-frågorna

Ett handlag för EU

Vi lovar att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågorna. Det tog idag Högskolan i Gävle, Region Gävleborg, Ovanåkers kommun, Gävle kommun och handelsminister Ann Linde i hand på.

EU-handslaget, på initiativ från EU-ministern Ann Linde, uppmanar till åtgärder för att öka kunskapen och stärka möjligheterna till insyn och delaktighet i EU-arbetet.

Hittills är det 41 aktörer från olika regioner som skakat hand med ministern och idag var det Gävles tur att få besök.

- Eftersom vi som högskola är en idéburen institution, så ska vi ta ansvar inte bara för att utbilda, utan också för att bilda, säger Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle.

Nader erkänner att Högskolan inte särskilt uppmärksammat EU-frågorna, även om han vill framhålla den mycket uppmärksammade seminarieserien om hur vi skapar en hållbar demokrati. Läs mer om serien här

Högskolan i Gävle åtar sig nu att under 2018 arbeta för att öka kunskapen och engagemanget kring EU-frågor i Region Gävleborg. Nader Ahmadi ger också konkreta exempel på hur arbetet ska gå till:

  • Representanter för Högskolans ledning reser under våren till Bryssel för ett studiebesök och för att bygga nätverk. Deltagarna ska sedan sprida sin kunskap bland studenterna och ute i samhället.
  • Ett antal partneruniversitet kommer att väljas ut för ett fördjupat samarbete, för att förenkla för utbytesstudenter. Fokus kommer att ligga på att få ut fler studenter inom Erasmus+ vilket i sin tur innebär ökad kunskap om Europa bland våra studenter.
  • Öppna föreläsningar om EU kommer att erbjudas för såväl Högskolans anställda som anställda inom offentlig verksamhet och allmänheten.
  • Under året kommer kompetens att byggas upp kring vilken typ av EU-finansiering som finns att tillgå för forsknings- och innovationsprojekt samt uppmuntra forskarna att särskilt studera kärnfrågor av relevans för EU-samarbetet.
  • En omfattande enkät rörande internationalisering, med fokus på EU-relaterade frågor, kommer att genomföras vid lärosätet. Detta för att belysa kunskapsnivån hos personal och studenter och också finna vägar för att öka kunskapen.


- Jag vill helt enkelt öka kontaktytorna mellan Högskolan i Gävle och EU, säger Nader Ahmadi.

 

För mer information vv kontakta:
Nader Ahmadi, prorektor vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 81 97, 070-428 39 65
E-post: nader.ahmadi@hig.se


Text: Douglas Öhrbom
Foto: Jenny Nylund

Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)