Gå till eugreenalliance
Sök

En hållbar värld, ett ekonomiskt dilemma?

Hållbar ekonomi

Ekonomisk hushållning med resurser får inte leda till minskade sociala och ekologiska värden i samhället. Det måste vara ett nollsummespel och där ligger den stora utmaningen, säger Agneta Sundström, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Under 2017 har Högskolan i Gävle arrangerat en seminarieserie under temat ekonomisk hållbarhet. Seminarierna har utgått från ett kritiskt, tvärvetenskapligt perspektiv och speglat ekonomisk hållbarhet integrerat i olika kontexter. 

Hur ekonomisk hållbarhet inverkar på etiska ställningstaganden, teknisk och miljömässig utveckling, bidrar till sociala ohållbara konsekvenser och påverkar utveckling inom skolan, för att nämna några.

Seminarier:

- Syftet med seminarieserien Ekonomisk hållbarhet har varit att spegla det beroendeförhållande som finns mellan ekonomisk hållbarhet och ekologisk och social hållbarhet, säger Agneta Sundström.

Workshop Ekonomisk hållbarhet

- Vi bjuder nu in till en avslutande workshop, där de personer som tidigare deltagit summerar sina presentationer. Därefter följer en paneldebatt där frågorna diskuteras i plenum. Workshopen hålls på engelska.

Moderator: Rodrigo Lozano, docent Industriell ekonomi
Datum: 7 december
Tid: 10.00 – 13.00
Plats: Krusenstjerna salen

 

 

För mer information vv kontakta:
Agneta Sundström, dovent i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
Tel: 026-64 88 76, 070-191 38 50
E-post: agneta.sundstrom@hig.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)