Gå till eugreenalliance
Sök

Humanioras bästa tid är nu — boksläpp

Humanistisk forskning - boksläpp

Humaniora bidrar med kunskap som kan ge näring åt och är viktig för en hållbar demokratisk utveckling. Vi är väldigt stolta över den här boken, säger Ulrika Serrander, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle.

Alltid med människan i centrum

Ulrika Serrander och Peder Thalén, tog för två år sedan initiativet till en uppmaning riktad till forskare inom humaniora att skriva varsin text för en antologi.

Texterna har nu samlats under titeln "Kunskap, motstånd och möjlighet - Humanistisk forskning i dag". Orden i huvudtiteln återkommer i form av rubriker för bokens tre delar vilka innehåller vardera sex eller sju texter.

- En röd tråd har varit att visa på vikten av den kunskap som humaniora kan bidra med. Humanistisk forskning sätter alltid människan i centrum, säger Ulrika Serrander.

Kunskap
Hon förklarar humaniora som ett kunskapssökande kring människan och människans villkor. Det traditionella bildningsidealet egentligen.

Motstånd
En naturlig del inom humaniora blir, menar Ulrika, att utöva ett slags motstånd. Mot rådande ordningar, både i samhället och inom utbildning. Genom att påtala orättvisor och beskriva hur olika grupper blir förfördelade i systemet, utifrån kön, klass, etnicitet osv.

Möjlighet
Slutligen pekar hon på humanioras möjligheter att, genom att ge oss nya sätt att se på saker, vidareutvecklas som samhälle och som individer. Det kan handla om nya sätt att undervisa, en ny pedagogik för vissa grupper, att hantera en viss typ av litteratur inom undervisningen, eller att beskriva saker på nya sätt.

 

Humaniora på Högskolan i Gävle
Svenska (med genus- och litteraturvetenskap), engelska, religion, medie- och kommunikationsvetenskap.

 

----------------------------------------------

Bokrelease 14 december

Bokrelease av humanioraavdelningens nya bok "Kunskap Motstånd Möjlighet - Humanistisk forskning i dag" (Red. Ulrika Serrander & Peder Thalén).


Datum:
Torsdag den 14 december 2017
Tid: Kl. 13.00-15.00
Plats: Krusenstjernasalen i biblioteket


Program:

Kl. 13.15-14.00 Inbjuden föreläsare Henrik Bohlin (docent i filosofi och universitetslektor i idéhistoria) som talar om "Humanioras bästa tid är nu".
Kl. 14.00-15.00 Kaffe, tårta och mingel.

Alla är välkomna ingen anmälan krävs.

------------------------------------------------

 

För mer information vv kontakta:
Ulrika Serrander, universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 86 29, 073-270 74 45
E-post: ulrika.serrander@hig.se

Peder Thalén, professor i Religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 86 45
E-post: peder.thalen@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-12-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)