Gå till eugreenalliance
Sök

Om det jag älskar försvinner

Skogsbranden i Väsmanland

Branden i Västmanland 2014 tog platserna där människorna har sina minnen, men som bärare av minnen finns platsen kvar intakt, säger Igor Knez, minnesforskare vid Högskolan i Gävle.

Platsers betydelse

Skog

Omgivningen får betydelse för vilka vi är, en betydelse som utvecklas över tid när vi får relationer till det omgivande landskapet.

Forskarna kunde se att man ofta valt ut enskilda platser, att en specifik plats var viktig, för att knyta sina känslor och minnen. Till individer, händelser, traditioner eller kärlekar.

- Det finns så mycket information som man lagt där och sedan den sociala dimensionen, att umgås med sina nära och kära, men också den estetiska upplevelsen av naturen, säger Igor Knez.

- Det var också så att ju starkare band man knöt till platsen, desto högre välbefinnande upplevde man sig ha där och man återvände till platsen för att ladda batterierna och öka sitt välbefinnande.

Men om allt försvinner

Brandskadad skog

Men om allt det här försvinner, vilket det gjorde vid den här stora branden, vad händer då med de här banden?

Forskarna har identifierat två komponenter. Den ena är att man älskar platsen och känner stort välbefinnande när man besöker den och den andra de minnen man har knutit till platsen.

- Det har visat sig att detta emotionella välbefinnande har rasat efter branden. Man tycker inte om det här längre, vill inte se det!

- Men sina positiva minnen och erfarenheter behöll man. Minnena är knutna till platsen i mitt minne och där äger jag platsen. Den är en del av mig, därför försvinner den inte. säger Igor.

Stanna eller flytta?

Man kan då tänka sig att om man vill behålla minnena, om de är viktiga, så är det bättre att flytta.

- Men du kan också stanna kvar och det får läka. Jag tror att vi läker men att det är väldigt individuellt, vissa återskapar och går tillbaka, andra hittar nya plaster och vissa packar väskan och drar.

Unik studie

Det finns inga studier från verkliga naturkatastrofer som visat detta tidigare. En hypotes hade kunnat vara att allting har brunnit upp och att allting försvinner.

- Men det gör det ju inte, man behåller de här minnena och tankarna för de är en del av jaget, min identitet. Man söker ett sätt att laga och behålla sin mentala jämvikt, så man behåller platsen som ett minne, säger Igor Knez.

Undersökningen gjordes ett år efter branden och Igor säger att det kommer att bli intressant att se vad som hänt efter tre år. Väntar man tills den här platsen växer upp igen, söker man sig till nya platser eller söker man sig därifrån?

Forskargruppen är tvärvetenskaplig, med en miljökommunikatör,
en psykolog samt landskapsplanerare. Detta för att utveckla en bredare förståelse av detta ämne.

Artikel ScienceDirect

 

För mer information, v v kontakta:
Igor Knez, professor i psykologi, Högskolan i Gävle
Telefon: 648111
E-post: igor.knez@hig.se

 

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Igor Knez

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-01-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)