Gå till eugreenalliance
Sök

Tuyet vet hur vi får friskare äpplen

Tuyet Bui

Datumet för skörden är mycket viktigare än man trott och odlarna behöver experthjälp för att veta när exakt rätt tid är inne, säger Tuyet Bui, internationellt uppmärksammad forskare vid Högskolan i Gävle.

Odlarna behöver experthjälp

Genom att kontinuerligt samla in data från flera olika odlingar i Sverige och utomlands och jämföra med kvaliteten på frukten, har Tuyet funnit att datumet för skörden är extremt viktigt för utfallet.

- Skördedatumet påverkade starkt äpplenas kvalitet och även fruktens känslighet för gråmögel, säger Tuyet Bui.

Det betyder att odlarna behöver experthjälp för att mäta Brixvärdet (äppelsyran), stärkelsenivån och att göra fasthetstester mm.

Tuyet säger att hennes forskning visar att den exakta tidpunkten för när dessa värden är optimala har mycket större betydelse, för kvaliteten och lagringsegenskaperna för äpplen, än man tidigare insett.

Äppelodling i Skåne med väderstation

Äppelodling i Skåne med väderstation

Sol eller regn?

Väderdata från olika odlingar har också gjort det möjligt för Tuyet att visa en tydlig koppling mellan väderleken som har föregått skörden och hur bra frukterna sedan blev.

Odlarna vet sedan gammalt att regn i direkt anslutning till skörd inte är bra, det är så nära i tid till skörden så dessa faktorer har man kunnat koppla ihop. Regn med täta intervall försvårar också sprutning mot lagringssjukdomar och de kalciumbehandlingar som stärker lagringsförmågan.

- Då är det bra om odlarna har förberett så att man i dessa fall lätt kan avleda vattnet

- Man kan också behöva stressa med starkt solljus eller hög temperatur, skära av flera grenar som inte nödvändiga för att hjälpa frukten få mer sol, då vi vet att det kan öka kvaliteten och göra frukterna mindre känsliga för gråmögel.

Hon säger att solen och regnet och balansen i markens våthet, är de viktigaste väderfaktorerna som påverkar kvaliteten på äppelfrukt.

- Men med vår hjälp kan man nu se nya väderlekssamband och t.ex. bevattna när våra prognoser säger att det skulle gynna äpplena.

- Detta gäller särskilt den viktiga perioden, 7 till 42 dagar före skördedagen. Regn 21-42 dagar innan skörd och en temperatur över 8 grader Celsius 7-28 dagar innan skörd, kan ge äppelfrukten en högre kvalitet och det kan också förhindra infektion av sjukdomar.


Äppelodling i Skåne
Äppelodling i Skåne
Äppelodling i Skåne

Äppelodling i Skåne


Odlingsplatsens betydelse

Tuyet säger att också platsen för fruktodlingen påverkar kvaliteten på äppelfrukt, att frukt från olika fruktträdgårdar är olika bra på att stå emot sjukdomar.

- Jordkvaliteten är viktig och det betyder att odlarna även här behöver expertråd när det gäller användning av kemiska hjälpmedel. Det beror nämligen på jordkvaliteten på just den platsen, säger Tuyet Bui.

Foto från webbsidan till konferensen i Australien

Foto från webbsidan till konferensen i Australien


Forskaren Tuyet Bui

Tuyet Bui är Marie Curie-stipendiat och hennes forskning har uppmärksammats internationellt vid två tillfällen bara under 2017.

I maj-juni 2017 deltog hon i den internationella konferensen "12: e europeiska fonden för växtpatologi (EFPP) och 10: e franska samhället för växtpatologi (SFP)" i Dunkerque-Malo-les-Bains i Frankrike.

Och 26-28 september 2017 i "Science Protecting Plant Health 2017", vid Brisbane Convention Centre, Queensland, Australien.

Hennes affisch (poster) valdes vid båda tillfällena ut bland de 15 bästa av totalt långt över 300 deltagande.

- Där fanns många experthögskolor och forskare inom växtpatogenområdet och det var mycket glädjande för mig att få presentera Högskolan i Gävle och vårt Vinnova-projekt vid dessa stora internationella konferenser.

- Flera forskare från Australien och Nya Zeeland är nu intresserade av att samarbeta med oss ​​i vår forskning, säger Tuyet Bui.

Forskningsprojektet delfinansieras av Vinnova och Högskolan i Gävle och utförs i samarbete med lokala odlare, Äppelriket och den belgiska fruktstationen PC Fruit i Sint-Truiden, vilka även bidragit med frukt.

Tuyet vill passa på att rikta ett uppriktigt tack till Vinnova och Högskolan i Gävle, vars finansiella stöd gjort det möjligt för henne att genomföra detta framgångsrika forskningsprojekt i Sverige.

- För mig betyder det särskilt mycket att ha kunnat bidra med kunskaper till de svenska odlarna i Äppelriket. Mitt stora tack också till personalen och kollegorna på Högskolan i Gävle, som alltid stöttat och hjälpt mig, säger Tuyet Bui.


 

För mer information, v v kontakta:
Tuyet Bui, doktorand i biologi vid Högskolan i Gävle
Tel: 026-64 50 95, 072-213 39 69
E-post: tuyet.bui@hig.se

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Anna Sällberg
Foto Äppelriket: Tuyet Bui

Publicerad av: Andreas Karlström Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)