Gå till eugreenalliance
Sök

Nu ska universiteten runt Östersjön samarbeta om miljöutbildning

Karl Hillman

Vi har byggt upp ett nätverk med universitet runt Östersjön för att utveckla forskning och utbildning om en cirkulär ekonomi, där industrins resurser används mer effektivt, säger Karl Hillman, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Nätverket rör universitet i Finland, Lettland, Ryssland och Sverige och man har skickat ut enkäter till ca 150 företag i länderna för att se hur intresset för samarbete ser ut.

Det aktuella projektet handlar om att gemensamt, i Finland, Lettland och Sverige, utveckla utbildningar genom att skapa moment eller delar av kurser tillsammans och ta fram litteratur, kursmaterial och fallstudier.

- Vi tror att vi kan bygga på varandras kompetenser och även våra olikheter i länderna, för att stärka utbildningarna, säger Karl Hillman.

Unikt samarbete

Karl säger att ett sådant internationellt samarbete, kring utveckling av utbildning och dessutom ihop med företag och studenter, inte gjorts tidigare.

- Vi kommer att identifiera de bästa fallstudieföretagen i varje land och utbyta studenter som gör fallstudier, som vi sedan kan använda i undervisningen på våra program.

Noll avfall är målet

På Högskolan i Gävle gäller det i första hand programmen Miljöstrateg och Miljöingenjör och så motsvarande utbildningar i Finland och Lettland.

På Miljöstrategprogrammet kombineras miljöteknik med samhällsplanering och miljöpsykologi, för att titta på förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling där alla kan leva ett miljösmart liv.

- Just kombinationen av miljöteknik, samhällsplanering och miljöpsykologi är ju helt unik för svenska utbildningar.

- Vi delar intresset för cirkulär ekonomi och resurseffektivisering ingår i alla utbildningsprogram som vi ska jobba med. Det handlar om att i möjligaste mån försöka undvika avfall överhuvud taget i samhället på sikt.

Det händer för lite

Det finns många lösningar på miljöproblem, tekniska och andra och Karl säger att man i princip vet vad som behöver göras, men att det händer för lite.

- Man tillämpar inte de lösningar som finns till hands och det tror jag ofta sitter i huvudet. Miljöpsykologi handlar just om att förstå varför vi gör som vi gör och vilka konsekvenser det får för miljön.

Utbildningarna vinner på internationalisering

Karl är övertygad om att samarbetet kommer att öka kvaliteten och attraktiviteten på utbildningarna och innebära viktiga erfarenheter och möjlighet att bygga kontakter för de studenter som kommer att göra fallstudier på företag i ett annat land.

- Vi tänker oss också att utveckla masterprogram och där är ju internationalisering en naturlig del i en sådan utveckling.

Han ser också att arbetet i det här nätverket ska leda till forskningsprojekt.

- Vi är bland annat intresserade av att, tillsammans med dessa fem lärosäten, utveckla vår forskning inom biogas, transporter och cirkulär ekonomi, säger Karl Hillman.

 

För mer information, v v kontakta:
Karl Hillman lektor i miljöteknik vid Högskolan i Gävle
Telefon: 026-64 8414, 070-191 45 59
E-post: karl.hillman@hig.seText & foto: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-01-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)