Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ångest och depression vanligt vid arbetslöshet

2018-03-20 

För många innebär ett arbete att man upplever gemenskap, tillhörighet och ekonomisk trygghet. Och för den som hamnar utanför arbetsmarknaden kan oron för framtiden leda till psykisk ohälsa.

 

Det här visar en avhandling som Anne-Sofie Hiswåls, chef över avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle, har skrivit.

– Att ha ett arbete är en social norm. Det man ser tydligt är att det förekommer mer ångest, depressioner och självmordstankar bland dem som står utanför arbetsmarknaden. En sådan här studie har aldrig gjorts förut på lokalt plan. Vi är en lokal högskola och då känns det också angeläget att vi bidrar till kunskapsutvecklingen lokalt och regionalt. Så det här är mitt försök att bidra till kunskap i länet, säger hon.

Intervjuade personer som förlorat sina jobb

Anne-Sofie Hiswåls är distriktsköterska i grunden och har under många år jobbat med folkhälsofrågor. Intresset för ojämlikheter i hälsa har alltid funnits där och när hon skulle skriva sin avhandling valde hon att inrikta sig på hälsoskillnader mellan grupper som har arbete och dem som är arbetslösa. Hon genomförde fyra studier där materialet hon samlade in handlade om personernas självskattade hälsa, alltså hur de själva upplever att de mår.

I den fjärde studien intervjuades 16 personer som förlorat sina arbeten under pågående lågkonjunktur i Gävle kommun från år 2008 och flera år framåt innan det ekonomiska läget började förbättras igen för ett par år sedan.

Anne-Sofie Hiswåls, chef över avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Anne-Sofie Hiswåls, chef över avdelningen för hälso- och vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle.

– Gävle är en typiskt industribaserad kommun och under den senaste recessionen drabbades hela Gävleborg ganska hårt med flera fabriksnedläggningar, vilket innebar en hög arbetslöshet jämfört med riket i övrigt. Eftersom vårt län sticker ut även i andra sammanhang, som lägre utbildningsnivå och högre andel övervikt och fetma, så ansåg jag att det var intressant att göra den här studien, säger Anne-Sofie Hiswåls.

Bilden som visade sig tydligt när hon analyserade resultatet var att arbetslivet har en mycket stor betydelse för människan.

– Arbetslösa säger att ett arbete är basen för en känsla av tillhörighet och förlorar man sitt jobb påverkar det ofta både en persons sociala och ekonomiska situation och man tappar självförtroendet. Vi behöver ha en struktur i vardagen och uppleva att vi är behövda för att känna meningsfullhet i livet.

Mer förebyggande arbete behövs

Det är också vanligt att de psykiska besvären leder till fysiska krämpor. 

– Hade man ryggont innan så kan det försämras, och sömnsvårigheter är vanligt, säger Anne-Sofie Hiswåls.

Resultaten i studierna visar att det behövs fler förebyggande åtgärder för att upptäcka personer som är i riskzon, och Anne-Sofie Hiswåls betonar att politiska beslutsfattare behöver bli mer medvetna om att arbetslöshet kan leda till sämre hälsa.

– Jag hoppas att min avhandling ska bidra till att man får upp ögonen för den här gruppen med människor. När en person söker hjälp inom hälso- och sjukvården för olika typer av ohälsa bör personalen ta i beaktande att saker som att man inte har ett arbete kan påverka hälsan.

Text och foto: Anna Sällberg

Publicerad av: Anna Sällberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-09-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)