Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Idéer och potential blev verklighet med KTP

2018-03-20 

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) är en samverkansmodell som Högskolan Dalarna och Högskolan Gävle driver och som har resulterat i flera givande samarbeten mellan akademin och företag. Företag får hjälp av en nyexaminerad akademiker att utveckla företaget och högskolan får i sin tur viktig kunskap att driva forskning kring. Flera företag har spännande projekt igång och vi kommer att göra nedslag i några av dem.

Projektledarna Erik Arén och Peter Sörell

KTP-projektledaren Erik Arén tillsammans med JPS VD Peter Sörell.

Först ut är JPS-Teknik i Färila där f.d. studenten Erik Arén är KTP-projektledare. Så här säger företagets VD, Peter Sörell, om samarbetet:

Hur kommer det sig att det blev just KTP?

‒ JPS Teknik AB fick sommaren 2016 information om KTP via en konsult på Green Business Region som fått kännedom om KTP via ett informationsmöte på Dalarnas Science Park. Företaget arbetade just då med att strukturera grunderna i marknadsföringen för att kunna ta nästa steg i sin utveckling, och vi tyckte att det lät intressant.

Berätta kort om JPS Teknik AB

‒ JPS Teknik AB har sin bas i det lilla samhället Färila i Ljusdals kommun i Gävleborgs nordvästra hörn. JPS Teknik AB tillverkar såg- och kapenheter för mobila och stationära skogsmaskiner. Företaget säljer sina unika produkter på en global marknad och den tekniska lösningen, som är patenterad, bidrar till en lägre bränsleförbrukning för skogsmaskinerna samt ger mindre kapsprickor i timret.

Vem fick jobbet som projektledare?

‒ KTP-projektledaren Erik Arén som anställdes var Jägmästare (300hp) med inriktning mot skogsindustriell ekonomi. Hans CV kompletterades med mycket god ledarskapsutbildning samt att en del av studierna gjorts i Nordamerika.

Berätta kort om planen för projektet

‒ Projektplanen som utvecklades tillsammans med handledaren från Sveriges Lantbruksuniversitet, innehåller fem olika delprojekt:

  • Marknadsföring/Säljstöd
  • Kundnöjdhet/Värdeerbjudande
  • Internrevision
  • Skogsindustriell värdekedja
  • Organisationsstrategier

Vad har varit positivt med samarbetet mellan företag och akademi?

‒ Samarbetet mellan företag och akademi har så här långt resulterat i ett examensarbete inom Produktlansering (våren 2017). Detta examensarbete låg sedan till grund för flera av JPS aktiviteter på den Nordamerikanska marknaden. Vidare har ett studentprojekt inom produktionslogistik (hösten 2017) genomförts. Ett forskningsprojekt kring kapsprickor diskuteras.

Vad har KTP-projektet bidragit till?

‒ Genom aktivt internt utvecklingsarbete och strategiskt externt arbete med exempelvis goda kontakter med media och medverkan vid ELMIA:s skogsmässa 2017, har KTP-projektet bidragit till att idéer och potential har blivit verklighet. I inledningen av KTP-projektet fanns förhoppningar om att komma in på den Nordamerikanska marknaden. Idag har JPS fått flera strategiska ordrar från USA och affärscoachen bidrar i dag med kompetens kring affärsjuridiska vägval inkluderande viktiga detaljer.

Företaget är mycket nöjd med KTP-projektledarens arbete och ömsesidigt intresse, vilja och planer finns för fortsättningen efter projektslut!

Skulle den här utvecklingen ha varit möjlig utan KTP?

‒ Jag har faktiskt själv ställt mig den frågan om vi klarat att göra detta utan KTP och svaret är entydigt NEJ. Färila är en liten ort i glesbygd och att kunna få stöd med paketering och rekrytering i detta projekt har varit av stor vikt. Att sedan resultaten och effekterna så här är långt mer än förväntat är förstås mycket glädjande.

Kontakt

För mer information:

JPS Teknik AB
Peter Sörell, telefon: 070-6722307, e-post: peter@jpsteknik.com

Högskolan i Gävle
Ola Wiklund, telefon: 070-5412700, e-post: ola.wiklund@hig.se

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)