Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Socialstyrelsen räknar fel vid åldersbedömningar av asylsökande

2018-03-20 

– De drar fel slutsatser och riskerna för att felklassificera både vuxna och barn är inte korrekt beräknade, säger Johan Bring, professor i statistik vid Högskolan i Gävle.


Två professorer i statistik, Johan Bring och Lars Rönnegård, är starkt kritiska till hur beräkningarna vid åldersbedömningar av asylsökande går till.

De vände på det

Socialstyrelsen säger att risken att de bedömer ett barn som vuxen är tre procent vid magnetkameraundersökning av knä på pojkar.

Men de båda professorerna kan visa att Socialstyrelsen, när man fick fram siffran tre procent, räknade på något helt annat.

– De har vänt på det och beräknat sannolikheten för att en som bedömts som vuxen är ett barn och det är inte samma som att bedöma ett barn som vuxen, säger Johan Bring, forskare och grundare av företaget Statisticon.

– Socialstyrelsen har räknat ut en sannolikhet men tolkar det för en annan sannolikhet. Det här är inte professionellt.

Fler fel

Enligt Johan Bring och Lars Rönnegård finns det fler felaktigheter i Socialstyrelsens rapport, som de tycker ska göras om.

Forskarna hävdar att om man inte känner till åldersfördelningen hos de asylsökande, och det är det ingen som gör, så går det inte att räkna på risken för att ett barn klassas som vuxen, utan man måste göra antaganden om åldersfördelningen.

- Socialstyrelsen har skapat en modell som inte har någon koppling till hur det ser ut i verkligheten. Man måste ha en relevant åldersfördelning och Socialstyrelsen har använt olika åldersfördelningar för olika metoder vilket gör att jämförelsen blir missvisande.

Johan säger att det är en liten risk för att en tioåring bedöms som vuxen, men en betydligt större risk för en 17-åring.

- Metoden bör vara rättsäker för 17-åringar eftersom de löper störst risk att bedömas som vuxna.

Hellre fälla än fria

Rättsmedicinalverkets åldersutlåtande tar även med en röntgenundersökning av en visdomstand. Myndigheten gör dock ingen skillnad i sitt beslut även om bara en av undersökningarna visar att den asylsökande är över 18 år.

Utlåtandet om ålder som skickas till Migrationsverket, och som avgör asylbeslutet, säger ändå att undersökningarna talar för att personen är 18 år eller äldre.

De båda professorerna kritiserar även detta och påpekar att myndigheten själv på sin hemsida uppger, att en person med bara en mogen kroppsdel har mindre sannolikhet att faktiskt vara över 18 år.
       

Johan Bring

Fyra förklarande filmer

Professor Johan Bring har också spelat in fyra filmer som pedagogiskt förklarar den kritik som han tillsammans med professor Lars Rönnegård riktar mot Socialstyrelsen:Socialstyrelsen, statistik och åldersbedömningen, del 1

Socialstyrelsen, statistik och åldersbedömningen, del 2

Socialstyrelsen, statistik och åldersbedömningen, del 3

Socialstyrelsen, statistik och åldersbedömningen, del 4För mer information, v v kontakta:
Johan Bring, professor i statistik vid Högskolan i Gävle
Tel: 070-311 22 21
E-post: johan.bring@statisticon.se


Text: Douglas Öhrbom

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)